ישראל 2023: מה זה אומר להיות ליברל | הצד של תומר פרסיקו

שלושה סרטונים קצרים על המושג "ליברליזם", שעוד יותר מהמושג "דמוקרטיה", יש בו כדי להסביר מה קורה ברחובות בישראל היום, ואולי אפילו להצדיק את המרי האזרחי שאנו עדים לו

בחברה הישראלית מרבים לדבר היום על דמוקרטיה. אבל ד"ר תומר פרסיקו חושב שהאירועים בחודשים האחרונים קשורים דווקא במושג "ליברליזם", והוא מסביר את המושג הזה בשלושה סרטונים קצרים.

חלק ראשון: מה זה בכלל ליברליזם?

כיצד מוגדר ליברליזם ומה הוא נועד להשיג? בבסיס הרעיון עומדים ערכי חירות והשיוויון, והוא קשור גם לתפיסות של אוטונומיה של האינדיבידואל.

חלק שני: מה הם שורשי הליברליזם?

מה גרם להתגבשות הליברליזם? בסוף ימי הביניים ותחילת העידן המודרני נולדה התפיסה שיש לקדש את האוטונומיה של האינדיבידואל, אשר לצורך שמירה עליה, נוצרו אמנות חברתיות. התפיסה הליברלית גורסת ששלטון שאינו מצליח להיות שומר האמנה החברתית המגינה על הזכות לאוטונומיה של הפרטים הכפופים לו, מאבד את הלגיטימיות.

חלק שלישי: על ליברליזם ועל הזכות למרי אזרחי וסרבנות

איך כל זה קשור בישראל של היום? גם סרבנות, גם מרי אזרחי הם ביטוי לרעיון שבלי לגיטמציה מהעם, אין לשלטון לגיטימצי לשלוט.

ומהצד השני…

ד"ר לילך בן-צבי רואה את הדברים קצת אחרת. היא מזכירה את הביקורת של הזרם הקהילתני, למשל, על הליברליזם, ואיך הוא רלוונטי למציאות הפוליטית והחברתית היום.

השארת תגובה