שיעור 2: הרמב"ם – מורה נבוכים


שיעור זה הוא חלק מהקורס "מחשבת ישראל בימי הביניים" בהנחיית ד"ר מיכה גודמן. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

שיעור זה עומד על טיבה של המבוכה הגדולה שהטרידה את הרמב"ם בספרו "מורה הנבוכים". השיעור נפתח בקריאה הפשוטה במורה נבוכים, לפיה הרמב"ם כתב את ספרו בכדי להתמודד עם הסתירה שבין דת ומדע. לאחר מכן מוצגת התיזה של גודמן, לפיה המבוכה המרכזית שמטרידה את הרמב"ם בספרו היא הקונפליקט שנוצר בין אלוהים לבין הדת.

עיקר השיעור מוקדש לניתוח הקונפליקט לפיו תפיסת טרנסצנדנטיות האל, הבאה לידי ביטוי במסורת היהודית ברעיון קדושת האל, מרוקנת את הדת ממשמעות. ביתר פירוט: טרנסצנדנטיות האל (או קדושתו) מוציאה אותו גם מחוץ לשפה, שהרי כל תאור או שבח לאלוהים מכווץ אותו למימדים מוכרים ושולל את ריחוקו. לאור זאת מובן שריטואלים דתיים המכוונים להשפיע על רצון האל או לתארו בשפת בני האדם (כקיום מצוות המכוון להשפעה על רצונו של האל, או תפילה לשבח האל וכדו') סותרים את תפיסת טרנסצנדנטיות האל ואמונה בקדושתו.

לקונפליקט בין אלוהים לדת ישנן השלכות מרחיקות לכת: הדת היא למעשה גרסה קדומה של הכפירה ואלוהים הוא האיום הגדול ביותר על הדת! כיצד ניתן לחיות עם קונפליקט שכזה? זו המבוכה הגדוהל שאיתה הרמ"בם מתמודד בספרו מורה נבוכים.

מקורות נלווים

 1. רמב"ם, מורה נבוכים, חלק א: נט
  תיאור תפיסת הטרנסצנדנטיות של האל בתוך תפיסת האלוהות של הרמב"ם.
 2. תפילת הקדיש
  ביטוי לתפיסת הטרנסצנדנטיות של האל ("לעילא מכל ברכתא שירתא ותשבחתא ונחמתא" – האל חיצוני לכל, גם לשפה. הוא מעל לכל התשבחות שאנו יכולים לשבחו).
 3. דוגמאות להקבלה בין מושג הטרנסצנדנטיות למושג ה"קדושה" המשמש במסורת היהודית לביטוי רעיון הריחוק (קדושה מסמלת מרחק ממשהו, כשם שטרנסצנדנטיות מתארת דבר חיצוני לגשמיות.
  1. שמות יט, כג: "הגבל את ההר וקדשתו" – אלוהים מורה לשמור על מרחק מהר סיני.
  2. במדבר יח, ז: קודש הקודשים הוא המקום הקדוש ביותר ועל כן חל איסור להתקרב אליו "הזר הקרב יומת".