שיעור 1: הרמב"ם – מהפכת הרציונליזם הדתי


שיעור זה הוא חלק מהקורס "מחשבת ישראל בימי הביניים" בהנחיית ד"ר מיכה גודמן. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר

שיעור זה מתחקה אחר מהפכת הרציונליזם הדתי שהוביל הרמב"ם. תחילת השיעור מוקדשת לתיאור מאפיינה של האינטואיציה הדתית הקלאסית, שרווחה לפני מהפכת הרמב"ם, לפיה אלוהים הוא כל יכול ועל כן תובע מן האדם מסירות והתבטלות מוחלטת בפניו. על פי אינטואיציה זו נתפסת האמונה באלוהים כהכנעת התבונה האנושית, דווקא במקומות שאותם האדם לא מבין. הרמב"ם מערער על האינטואיציה הקלאסית הזו ומוביל מהפכה של רציונליזם דתי: תפיסה דתית שבמרכזה ניצבת התבונה כיסוד מהותי באמונה.

חלקו הארי של השיעור מוקדש להסבר מהותה של מהפכה זו. הבסיס למהפכת הרציונליזם הדתי מצוי במהלך פרשני של הרמב"ם להבנת מושג "צלם אלוהים" הנזכר בסיפור בריאת האדם. הרמב"ם מסביר שמשמעות המילה 'צלם' מקבילה למשמעות המילה 'צורה' כפי שהבין אותה אריסטו, כתכונה מהותית של האובייקט. לאור זאת הוא מפרש את המונח 'צלם אלוהים' שבאדם כתכונה המהותית שהופכת את האדם ליצור אנושי: התבונה. מכך נובע שככל שהאדם משתמש בשכלו ותבונתו, כך הוא אלוהי יותר ומצליח להתקרב לאלוהים.

סיום השיעור מוקדש להבנת ההשלכה המרכזית של מהפכת הרציונליזם הדתי: הרחבת התבונה ופתיחות תרבותית מעצימות את העולם הדתי אמוני ואינן מערערות עליו.

מקורות נלווים

  1. בראשית א: כו-כז
    תיאור בריאת האדם בצלם אלוהים
  2. ר' אברהם אבן עזרא, הקדמה לפירוש התורה, 'הדרך השלישית'
    "כי שיקול הדעת הוא היסוד, כי לא נתנה תורה לאשר אין דעת לו, והמלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (תיאור תפיסת הרציונליזם הדתי בכתבי ראב"ע. בהקדמה לפירושו הוא כותב על הצורך בהפעלת שיקול דעת והיגיון בריא בפרשנות , ומשתמש ב'מלאך' כמטאפורה לשכל, שתפקידו לגשר בין האדם והאל (כך נתפס תפקידם של המלאכים)).
  3. ר' שם טוב אבן פלקירא, הקדמה לספר המעלות, עמ' 11-12
    "ורבים מעמי הארץ אשר מחכמה ריקים ודלים, יקשה מאוד בעיניהם כשיביא המחבר ראיה מדברי חכמי האומות, ודבריהם בעיניהם דברים בטלים שאין ראוי לקבלם, ולא יבינו אלה הפתאים, כי ראוי לקבל את האמת מכל אדם, אפילו כשיהיה פחות ממנו, או מעם אחר, ואין מביטים על האומר, אלא על המאמר" (אבן פלקירא היה תלמידו של הרמב"ם ובציטוט המובא היטיב לבטא את מהפכת הרציונליזם הדתי והשלכותיה).