סדרת מפגשים בזום: הסיפור היהודי של יוצאי בריה"מ

מוזמנות ומוזמנים לסדרת המפגשים "עולים על זה", שנערכת כחלק מסמינר "עד הנה" המוקדש לזהותם היהודית-רוסית של יוצאי בריה"מ לשעבר ובנרטיבים הסמויים שלה