/ תוכנית בארי

שיעור 2: דמותו של הבעש"ט

והשפעתה על תפיסות מרכזיות בחסידות
ד"ר ביטי רואי היא עמיתת מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן. היא חוקרת קבלה וחסידות ומרצה בתוכנית לתואר שני במכון שכטר. רואי מלמדת בתוכנית "רבנות ישראלית", לימדה בתוכניות "בארי", בית המדרש "חזון" ושימשה עשור כיועצת אקדמית לתוכניות צפון אמריקה. בעבר לימדה רואי בתוכנית להסמכת רבנים בניו יורק (YCT), הרצתה ב-Yeshiva University NY ושימשה מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובמרכז אליישר באוניברסיטת בן גוריון. ספרה של רואי "אהבת השכינה –

שיעור זה הוא חלק מהקורס "חסידות" בהנחיית ד"ר ביטי רואי. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

שיעור זה עוסק בדמותו של הבעש"ט והאופן שבו השפיעה על היווצרותן של שתי תפיסות מרכזיות בחסידות:

 1. פסיכולוגיזציה של רעיונות קבליים ומעבר ממיתוס לאתוס.
 2. העצמה רגשית.

חלקו הראשון של השיעור מתמקד בתפיסה החסידית המעניקה חשיבות לחיי היומויום של האדם ורואה בהם כפוטנציאל להשגת דבקות באלוהים. תחילה, מתוארת דמותו של הבעש"ט כאדם כריזמטי בעל יחסי אנוש טובים שהפך בזכות אלו למנהיג המהפכה החסידית (גם אם הוא עצמו לא התכוון או היה מודע לכך). מודגש כי הבעש"ט לא היה מוכר כתלמיד חכם גדול או כבקיא ולמדן, אלא דווקא בכריזמה שלו וכישוריו הבינאיישים.

לאחר מכן מתבררת התפיסה החסידית, המייחסת חשיבות עליונה למעשי האדם בעולם התחתון והפוטנציאל הגלום בהם להשפעה על העולמות העליונים. תפיסה זו מודגמת מתוך עיון באיגרת שכתב הבשע"ט לגיסו, ר' גרשום מקיטוב (ראו מקור 1). באיגרת מתאר הבעש"ט כיצד נקרא לעולמות העליונים ושם הורו לו לשוב לעולם התחתון וללמד את המסר, שאדם יכול לגרום לייחוד הקב"ה והשכינה באמצעות מחשבה על ייחוד זה במעשיו בעולם הזה (בניגוד לתפיסה הקבלית שמדברת על אפשרות של ייחודים רק בעולם הבא). גרשום שלום, מחשובי חוקרי הקבלה הגדיר את התפיסה החסידית הזו כ"פסיכולוגיזציה של הקבלה" – וביטא כך את המהפכה שחוללה החסידות כאשר לקחה רעיונות מיתיים קבליים והפכה אותם לאתוס (לדברים שאנשים עושים בעולם הזה).

חלקו השני של השיעור מתמקד במקומה המרכזי של ההעצמה הרגשית בתורות החסידות. תופעה זו מתוארת תחילה ממבט חיצוני לחסידות, מתוך עיון במכתב שכתב פרנץ רוזנצוויג לאמו, בו הוא מתאר את התפעלותו מההוויה החסידית שחש עת הזדמן לחצר חסידית בערב שבת. לאחר מכן ביטי משרטטת קווים להבנת התופעה ממבט פנימי לתנועת החסידות, תוך התחקות אחר אופיו של הבעש"ט ומתוך עיון בכתבים חסידיים בדבר חשיבותה של ההתלהבות ומרכזיותו של עולם הרגש בחיים הדתיים (ראו מקורות 4-2).

חלקו האחרון של השיעור מדגים כיצד העצמת עולם הרגש באה לידי ביטוי בתורתם של שניים מגדולי מנהיגי החסידות: ר' נחמן מברסלב ור' שניאור זלמן מלאדי מייסד ומנהיג חסידות חב"ד (ראו מקורות 6-5).

מקורות נלווים:

 1. איגרת הבעש"ט לגיסו, ר' גרשום מקיטוב
  "בראש השנה… שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך".
 2. מגיד דבריו ליעקב
  "יראת הרוממות ואהבת מלך מלכי המלכים… הוא ראוי ונכון שתהיה תקועה בלב ישראל הקדשים…" יראת אלוהים נתפסת כדבר מלהיב. היראה ואהבה מתוארות ככנפיים המאזנות את האדם.
 3. פירוש הבעשט על הצהר שבתיבת נח
  הבעשט מפרש את ציווי אלוהים לנח "צהר תעשה לתיבה" באופן סימבולי כציווי לאדם לפתח פתח לאור. הוא מתייחס למילה תיבה כ"מילה" (ולא כמשמעותה הרווחת) ומציע טכניקה חסידית כיצד מתוך המילים הנאמרות בתפילה ניתן למצוא הארה. "צהר תעשה לתיבה – שתהא התיבה שהאדם מדבר (בתפילה) מצהיר". ר' אפרים מסדליקוב (דגל מחנה אפרים): "תיבה מרומז על מילה שהוא נקרא תיבה כמו שכתוב צהר תעשה לתיבה ואמר הוא .. " הוא מדבר על מצב שבו המילים לא מאירות לאדם, על כך אמר הבעשט "ופתח התיבה" המילים יפתחו לך פתח למצוא מתוכן את האור.
 4. ר' יחיאל ספרא מקומרנא
  ר' יחיאל מספר כיצד דודו קרא לו ושיתף אותו בחששו שיגיע לגיל ארבעים ו"נשארתי בקילפת נגה". נבואת יחזקאל פרק א הוא מתארת את התגלות אלוהים כמורכבת מארבע קליפות שהפנימית שבהם היא אור הנגה. קליפת נגה הופכת להיות מושג חשוב בחסידות שחופפת בין הטוב והרע. בין החוץ והפנים. גם סיפור זה מבטא ניסיון של החסידות לברר את המצב הנפשי שהאדם נמצא בו.
 5. ר' נחמן מברסלב
  ר' נחמן מברסלב עוסק במצב נפשי שבו האדם מרגיש חסום באמצעות פירוש שהוא מעניק לפסוק המתאר את העם הירא במעמד הר סיני ואת משה הניגש אל ההר לקראת ההתגלות האלוהית: "ויעמד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים" העוסק במעמד הר סיני. ר' נחמן מדמה את הערפל של מעמד הר סיני לערפל בחייו של האדם [דומה אולי לקליפת הנגה או לתיבה שאין לה צהר בהשאלה מהמקורות הקודמים]. ומסביר שהערפל (מצב של מניעה, משבר) מכסה על התגלות גדולה: "ה' יתברך חפץ חסד ומסתיר עצמו כביכול במניעה הזו ומי שהוא בר דעת מסתכל במניעה ומוצא שם הקב"ה…מי שאינו בר דעת חוזר לאחור.. ומי שלא (כמו משה) נכנס אל המניעה".
 6. ר' שנאור זלמן מלאדי
  ר' שנאור זלמן מלאדי מברר בפתח ספר התניא את יסודות הנפש. הוא בין שתי נפשות הקיימות באדם: הנפש האלוהית והנפש הבהמית. הנפש הבהמית מורכבת מארבע יסודות: אש (כעס וגאווה), מים (תענוג), רוח (ביטול, בטלנות), ועפר (דכאון, עצבות ועצלות). לצד יסודות אלו כוללת הנפש הבהמית גם רחמנות וגמילות חסדים. לעומתה, הנפש האלוהית אינה קשורה לעולם הגשמי אלא לעולם האלוהי. ספרו של ר' שנאור זלמן מלאדי פונה לאדם הבינוני, הצריך להכיר בקיומן של שתי הנפשות הללו ולהיות מסוגל לנתב חייו ביניהן.
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics