סיכום יום פתוח מקוון בחנוכה

שמיטה - מה יהיה איתה?