"מרבים שלום בעולם": יוזמות ואתגרים של השיח הבין-דתי

רשת הרבנות הישראלית מזמינה רבות, רבנים, רבניות ומובילי קהילות ליום עיון ייחודי