המצאת הגוי

מפגש זום לרגל השקת הספר "מגוי קדוש לגוי של שבת"
התרחש בתאריך: 17 בינואר 2022 מכון הרטמן

אודות האירוע

"גוי" הוא שם לכל מי שאינו יהודי. אבל לשם מה הוא נחוץ? הרי לגרמנים, לצרפתים או לבריטים אין שם הכורך בכפיפה אחת את כל מי שאינו הם. הספר ״מגוי קדוש לגוי של שבת״ עוסק בהולדת השם הזה, והמבנה הדיכוטומי שהוא מניח בבסיסו. הוא מבקש לשחזר את האופנים השונים שבהם ישראלים ויהודים חילקו את העולם לפני ששיח הגוי השתלט ומחק שמות אחרים וחלוקות אחרות.

אבל הגוי אינו רק היסטוריה. זו צורת מחשבה שמלווה אותנו גם בהווה, כפי שניתן לראות בדיונים על "התבוללות", "עובדים זרים", "סכנה דמוגרפית" ועוד. בערב ההשקה לספר נשאל כיצד מושג ה"גוי" משפיע עלינו היום, כאן במדינת ישראל, עד כמה המושג מתפקד היום? האם הוא נחוץ? ואיך עשויה להיראות היהדות בלעדיו?