/ תוכנית בארי

פיתוח מקצועי להוראה ולמידה בינתחומית

הכשרות והשתלמויות בבארי - תשפ"ג

משך התוכנית: 30 שעות

מטרות
היכרות עם נושא ההוראה הבינתחומית, הבנת עקרונותיו, רכישת כלים  להוראה ותכנון למידה בינתחומית (בעיקר סביב מקצועות הומניסטיקה), והכשרה להוראה כזו בבית הספר, וכן דיון בהבדל בין שיטה זו לבין השיטות האחרות המוכרות לנו.

נושאים עיקריים בהשתלמות

 • מתן רקע פדגוגי בהוראה בינתחומית והמקצועות הקשורים בה
 • ממשקים בין מקצועות מורשת, חברה רוח
 • תרבות יהודית-ישראלית כמקצוע רב-תחומי במהותו
 • פיתוח מסוגלות וכישורים לתכנון והוראה בינתחומית
 • התנסות מבוקרת בהוראה בינתחומית
 • התנסות בבניית מערכי שיעור רב-תחומיים
 • צפייה מבוקרת בהוראה בינתחומית

תקציר
ההוראה הבינתחומית הולכת ותופסת מקום בבתי הספר. הניסיון מלמד שבעיקר בגילאי התיכון יש צורך להמעיט בכמות המקצועות שאותם התלמידים לומדים במשך שעתיים או שלוש בשבוע (וכך נוצרים להם מקצועות רבים, ומערכת מבלבלת ולא מעמיקה), ולקבץ את המקצועות באשכולות למידה.

בעיני רבים יש להוראה הבינתחומית יתרון פדגוגי גדול, והיא דרך להגיע להוראה משמעותית יותר, כפי שאנחנו רוצים ומחפשים. זוהי דרך הוראה המגדילה את העניין של התלמידים בחומר הנלמד, עושה את החומר הזה לרלוונטי עבורם, וגם מחוברת טוב יותר לחדשנות הפדגוגית של המאה ה-21: רב-תחומיות, ריבוי תחומי ענין, שפע מידע, וחשיבה רב-ממדית.

עם זאת, עבור מורים רבים נדרש שינוי גדול, והבנה כיצד יוצאים מן הדיסציפלינה המקצועית, שחלקם כבר יודעים ללמד אותה היטב ומנוסים בה מאד, אל תחום חדש, שיש לו נגיעות גם לתחומים שהם אינם בגדר תחום ההתמחות של אותו מורה. השתלמות זו באה לחשוף את היתרונות שיש להוראה בינתתחומית, לתת כלים ליישום שלה, להבין את עקרונותיה, להתנסות בה, ולגבש דרך למידה והתנסות משותפת.

מטלת סיום

המשתתפים יתכננו ויעבירו יחידת הוראה רבעונית עבור צוות בית הספר אשר מושתת על יסודות הלמידה בקורס כולל עיצוב דרכי הערכה

ביבליוגרפיה נבחרת

 • א' גור-זאב, (עורך). חינוך בעידן השיח הפוסט-מודרני. בית ברל: הוצאת מגנס, 1995.
 • אבירם, א', הצעה לפיתוח מסלול להכשרת אנשי צוותים מובילים לבתי-ספר עתידניים ולליוויו. באר-שבע: המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן-גוריון, 1998
 • אבירם ר', תכנית לימודים הומניסטית חדשה: תשובה לבגידתו של החינוך בצורך במשמעות, בתוך "מחשבה רת-תחומית בחינוך ההומניסטי", כרך 3, (2008), עמ' 114-109.
 • ארגלדו, ברדלי וליין "למידה לכל החיים – מכוונות עצמית בלמידה", 1996
 • בן יהודה, א', בניית תכנת לימודים רב תחומית, בתוך "משאבי אנוש", 207 (2005), עמ' 48-46.
 • דינור, ג', תרומתה האפשרית של למידה / הוראה של המקרא בהיבט רב תחומי ללמידה משמעותית, (דו"ח מחקר), מכון מופ"ת, ת"א 2016.
 • הרפז, יורם, "לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה"
 • כץ שרון, (עורכת), קשר עין, "גיליון מיוחד יוזמות בחינוך", גיליון 268, ניסן-אייר תשע"ז 2017.
 • קוזמינסקי, ל', בשבחיה של הוראה בינתחומית, בתוך "קולות – כתב עת לענייני חינוך וחברה" 4 (2008), מכללת קיי באר שבע, עמ' 23-22.
 • רוזנווסר, נאוה (עורכת), "מנחה הקבוצה", מתוך:"הנחיית קבוצות", בסיוע הקרן לקידום החינוך הקהילתי ע"ש חיים ציפורי ז"ל יער ירושלים.
 • צדקיהו, ש' (עורך) . אקלים כיתה: מהות ומעשה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, 1988
 • צימרמן, שוש (עורכת), "דיאלוג מורה תלמיד מתווה לשיחות אישיות בין מורים לתלמידים", משרד החינוך, תשס"ח 2008
 • כתב העת "מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי", מכללת אורנים. לעיון כאן: https://www.smkb.ac.il/educational-thought/Bilingual-articles

מבנה ההשתלמות

מפגש מס' תוכן מושגים/רעיונות סוג מפגש משך
1 מושגים יסודיים בלמידה בינתחומית / רב-תחומית רב-תחומיות, בינתחומיות, חוצה-תחום, על-תחומיות.
בינתחומיות: מטרות, יתרונות ואתגרים
פנים אל פנים 3 שעות
2 מציאת תמה בבניית יחידה בינתחומית מודל שבע ההכרעות, בניית ציר מרכזי פנים אל פנים 3 שעות
3 שאלות גדולות ומציאת שאלת עוגן  בינתחומיות: ידע ערכים ומיומנויות פנים אל פנים / סינכרוני 3 שעות
4 מקרי מבחן של בינתחומיות: קריאה וחילוץ עקרונות מרכזיים פנים אל פנים – סינכרוני 3 שעות
5 מקרי מבחן של בינתחומיות: השראה מהתנסויות קיימות פנים אל פנים – יריד בינתחומי 3 שעות
6 מקרי מבחן של בינתחומיות: בנייה של יחידה בהתבסס על עקרונות מרכזיים אסינכרוני 4 שעות
7 סיור בינתחומי במרחב הגאוגרפי דיסציפלינות פוגשות את ה"העולם שבחוץ". פנים אל פנים 3 שעות
8 מקרי מבחן של בינתחומיות: התנסות מעשית בהעברת יחידה ומשוב פנים אל פנים 3 שעות
9 הערכה ומדידה איך מעריכים ומודדים ידע בבניית תוכנית בינתחומית? מפגש סינכרוני 2 שעות
10 מפגש סיכום פנים אל פנים – יריד תוצרים 3 שעות
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics