מנהיגות בעיתות מצוקה

על איגרות הרמב"ם

תקציר

הרמב"ם, הידוע לנו בזכות ספריו בהלכה (היד החזקה) ובפילוסופיה (מורה נבוכים) ובפירוש המשניות, לא הוערך עד עתה כראוי בתפקידו כמדינאי וכמנהיג. רק מעט תשומת לב הוקדשה לכתבים החושפים את מעורבותו בחיי הקהילה וההזדהות אתה, את התעמקותו בפסיכולוגיה של הנתונים במצוקה ואת דרכו בהכרעות שקבעו את גורלן של קהילות שלמות ושל דורות בעתיד. ספרו זה של ד"ר דוד הרטמן מתאר לנו כיצד הנהיג הרמב"ם את העם היהודי בדור של משבר. איגרותיו של הרמב"ם מציגות את תגובותיו על שלוש בעיות ביהדות, שהיו חמורות בזמנו, אבל נוגעות גם לזמננו: האינקוויזיציה ורדיפות הדת (איגרת השמד), טענות הנצרות והאסלאם (איגרת תימן), וטענות הפילוסופיה הרציונלית כלפי האמונה (מאמר תחיית המתים).