/ ראשית - מיזם התנ"ך

רחב

רוני מגידוב

רוני מגידוב

רוני מגידוב

רחב נזכרת במקרא בשני מקומות בספר יהושע בפרק ב' – סיפור שליחת מרגלים ע"י יהושע ליריחו ובפרק ו' בסיפור כיבוש העיר. רחב היא אישה זונה מתושבי יריחו שסייעה לשני המרגלים להתחבא ממלך יריחו לאחר שגילה את דבר השליחות. בשל עזרתה בני ישראל גומלים לה בהצלתה ובהצלת משפחתה ורכושה בזמן כיבוש העיר ע"י בני ישראל.
בפרק ב' מצטיירת רחב כאישה חכמה ויוזמת העולה בפיקחותה ובתושייתה על מרגלי יהושע מצד אחד ועל מלך יריחו וחייליו מצד שני. מגמת הסיפור בפרק ב' היא לצייר באור של גיחוך את הניסיונות לתכנן את כיבוש יריחו כאילו כוחם של בני ישראל הוא שיביא למפלתה של העיר. לא מרגלים שיספקו מידע על העיר ולא טכסיסי מלחמה יפילו את יריחו אלא התערבותו הניסית ותשועתו של ה'. משום כך דווקא כישלונם של המרגלים מלמד על ההצלחה בהעברת המסר על גדולת האל. דווקא הזונה הכנענית מיריחו היא המצהירה על כוחו וגדולתו של ה' (יהושע ב' 9 – 11), ואילו יהושע השולח מרגלים אינו סומך על האל.
לאור מגמה זו מעוצב הסיפור ביהושע ב' כך שהמרגלים מצטיירים כלא מקצועיים ופאסיביים. הם נתפסו בשלב מוקדם מאד מייד לאחר יציאתם לשליחותם, פעמיים הם מתוארים כמי ששוכבים לישון (פס' 1 ו 8), והם אינם פוצים פה עד לאחר הורדתם אל מעבר לחומת העיר (פס' 17). מרגלים אלה לא יכלו להביא את הניצחון. רחב היא הפעילה בסיפור ובזכותה חוזרים המרגלים בשלום למחנה יהושע מבלי שנתפסו בידי מלך יריחו. לעומת הצורך שלהם בשינה (כשבינתיים הם התגלו ע"י מלך יריחו) מערימה רחב על אנשי המלך ושולחת אותם למרדף שווא אחרי המרגלים שכביכול פנו מזרחה אל הירדן חזרה למחנה יהושע. את המרגלים היא משלחת דרך חלון ביתה דווקא אל ההרים מערבה תוך הנחייה להמתין שם שלושה ימים כשחיילי המלך יתייאשו מהחיפושים. רחב היא הנותנת בקטר רוח את ההוראות בדבר כיווני ההימלטות למרגלים בישי המזל. היא פועלת מתוך הבנה מחושבת באיזה צד לתמוך ונוהגת בפקחות כדי להציל את עצמה ואת בני ביתה מתוצאות הרות אסון אותן חזתה מראש לגבי הקרב עם הישראלים. היא מתנה עם המרגלים את הצלתם בחסד שיעשו עימה ועם ביתה בכך שהיא ומשפחתה לא ייכללו בחרם על תושבי יריחו. תנאי זה קוייים ואמנם ביהושע ו' מסופר כי היא ומשפחתה הוצאו מביתם בטרם הריגת כל יושבי העיר ועל ישיבתה בקרב ישראל "עד הים השה" (יהושע ו' 25.)
הצלתה של רחב את מרגלי יהושע והנאום הארוך שלה על גדולת ה' (יהושע ב' 9 -11) נתנו לה מקום של כבוד בספרות חז"ל. על פי חז"ל נמנית רחב עם ארבע הנשים היפות בעולם (מגילה ט"ו ע"א) היא התגיירה נישאה ליהושע ומילדיהם יצאו שמונה נביאים וכוהנים (מגילה י"ד ע"ב).

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics