/ עמיתי דוד הרטמן בישראל

הגשת מועמדות לעמיתי דוד הרטמן

תשפ"ב–תשפ"ג | (2021–2022)

מרכז דוד הרטמן מבקש לטפח את המנהיגות האינטלקטואלית-יהודית של המחר עבור החברה הישראלית. עמיתי דוד הרטמן הם אינטלקטואליות ואינטלקטואלים בולטים הנמצאים בראשית הקריירה האקדמית שלהם,  לאחר הגשת עבודת הדוקטור. הם משלבים מצוינות אקדמית, מחויבות ערכית ומעורבות ציבורית. חברות וחברי התכנית מצטרפים למשך שנתיים למרכז דוד הרטמן ונהנים ממלגת מחקר חודשית, מסביבה מכובדת ומעצימה המאפשרת להם להשתלב בקהילה האינטלקטואלית המרכיבה את המרכז ללימודים מתקדמים של מכון הרטמן.

העמיתים מוזמנים להתקדם ולפתח את המחקר האישי שלהם במכון במשך השבוע.

ימי חמישי מוקדשים ללימוד משותף, הנועד להתפתחות אישית וקבוצתית כאינטלקטואלים. במהלך ימי חמישי משתתפים העמיתים בשלושה סמינרים:
סמינר עמיתים: סמינר שבועי המוקדש להצגת הגותם ומחקרם ובהנגשתם לציבור הרחב.

סמינר מחקרי: העמיתים חוברים לצוותי המחקר של המכון כדי לפתח הגות, מחקר וגישות חינוכיות שייעצבו את התרבות הישראלית.

סמינר היכרות עם המכון: סמינר חודשי בשיתוף חברות תכנית משכילות.

סמינר עמיתים בינלאומי: סמינר חודשי בשיתוף עמיתי דוד הרטמן בצפון אמריקה.

במהלך הקיץ העמיתים משתתפים בסמינר בן שבוע במסגרת תוכניות צפון-אמריקה בישראל.

מן העמיתים מצופה לפרסם מאמרי הגות באתר המכון, בכתבי העת שלו ובערוץ הדיגיטלי ולהציג את עבודתם בכנסים אקדמיים וציבוריים.

מועד האחרון להגשה הוא:
יום ראשון כב' ניסן תשפ"א | 4.4.2021

עוד בנושא

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics