שנתון תש"ף
שנתון בית הספר להוראת תרבות ישראל - תש"ף 2019-20

שלום לכם מורים-תלמידים יקרים, חדשים וותיקים

אנחנו שמחים להגיש לכם את שנתון בית הספר להוראת תרבות ישראל של תוכנית בארי לשנת תש"ף. החוברת שבידכם מאגדת את הפעילות שתיערך בשלוחות בית הספר להוראת תרבות ישראל בכרמיאל ובתל-אביב.

בעמודים הבאים תמצאו את התאריכון השנתי, מערכת השעות של כל המסלולים, פרטי המורים ותיאור הקורסים שכל אחד מכם ילמד. בתוך בניית התוכניות השונות לא שכחנו לרגע את המטרה: להעמיק זהות יהודית־ישראלית מגוונת ופלורליסטית בקרב צוותים חינוכיים, כלומר – אתם, תלמידיכם והקהילות השונות להן אתם שייכים.

תוכנית ההכשרה שלנו למורים משלבת שלושה מרכיבים: אוריינות בתחומי הדעת של תרבות ישראל, הקניית כלים פדגוגיים ופיתוח דיאלוג מעמיק בשאלות של זהות, שייכות ואחריות למרחב היהודי-ישראלי. כל זאת תוך הדגשת הרלוונטיות של הידע הנרכש מעמדה פלורליסטית ודמוקרטית.

תוכנית בארי מבקשת לאפשר לכם לייצר קהילה בית ספרית שבה מתקיימת שיחה על אודות יהדות עשירה, פתוחה, נוגעת ומתחדשת. קהילה כזו היא שתבטיח את שגשוגה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

אנו מודעים למאמץ הנדרש ממורים ללמוד תוך כדי הוראה ומשתדלים להיות ראויים למאמץ זה. אני מקוה שנצליח בכך.

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מעניינת, פוריה ופוקחת עיניים.

כל טוב,
חנה פנחסי
מנהלת בית הספר להוראת תרבות ישראל