/ מיזם התנ"ך

רשת בוגרים

מוזמנים להצטרף אלינו לרשת הבוגרים של מיזם התנ"ך לשנת תשפ"ד:
לשמר ולחזק את הקשרים האישיים והמקצועיים שנוצרו וייווצרו בין בוגרי המיזם.
רשת הבוגרים תפעל בשני צירים מקבילים ומשלימים – רשת משמרת ורשת מעשה.
להרשמה

רשת משמרת
הלמידה הקבוצתית, והחיבור המקצועי והאישי – הם זיכרונות טובים ומקדמים של בוגרי המיזם.
למרות שהלימוד התהליכי תם – מפגשי הרשת המשמרת יאפשרו לשמר "על אש קטנה" את הלימוד וההתפתחות בהוראת המקרא. את השיח הקבוצתי הפתוח, ושדרוג ההוראה.
בתכנית:

 • סמינר דו יומי לפתיחת השנה ב26-27/10
 • ימי עיון אזוריים במהלך חודש פברואר
 • קבוצת לימוד להעשרה – חמישה מפגשי לימוד בזום עם פרופ' ישראל קנוהל, בנושא: לאומיות ואוניברסליות.
  המפגשים יתקיימו בחלק השני של שנת הלימודים, החל מחודש ינואר. מרכזת – יעל נחשון.

רשת מעשה
עם סגירת השער של לימוד קבוצתי רציף – נפתח שער חדש של עשייה וחיבורים בין קבוצות שונות.

 1. להמשך הלמידה הקבוצתית, הרחבת הידע וההתמקצעות
 2. חיזוק החיבורים במפגש האישי והמקצועי בין קבוצות שונות
 3. המשך העמקת הפיתוח האישי והמקצועי של הוראת התנ"ך באמצעות הצטרפות למסלולי בחירה ייעודיים בתחומי עניין שבהם הבוגר/ת רוצה להשפיע ולהתפתח.

בוגרי/ות מיזם התנ"ך מוזמנים להמשיך להיות סוכני שינוי חשובים, ולהצטרף לקבוצות מעשה על-פי תחום העניין שבו רוצים להשפיע ולהתפתח.
קבוצות המעשה ייפתחו בסמינר הבוגרים ב26-27/10
משם ימשיכו לסדרת מפגשי זום קבוצתיים, אחת לשבועיים (סה"כ כ-6 מפגשים בזום) ומפגש סיום פנים אל פנים.
* השתתפות מלאה תזכה בגמול השתלמות של 30 שעות.

קבוצות מעשה:
מסלולי העמקה פדגוגית- סדרת מפגשים היברידית- 8 מפגשים. פנים אל פנים בהתחלה ובסיום ובאמצע מפגשים בזום.

     תנ"ך חווייתי – איך ליצור חוויה בהוראת התנ"ך? בהנחיית אדוה
הכהן-בומנדיל וקרן נוריאל-כץ.
     "נַעַר הָיִיתִי" – הוראת תנ"ך בכיתות מאתגרות בהנחיית עמית בר ששת ותמי אלמליח.
     סיפור של העשרה ושיעור: בניית שיעורים לפי עקרונות המיזם
בעקבות מאמרים והרצאות
בהנחיית אלינור טל.

     קבוצת לימוד: הוראת תנ"ך ופוליטיקה בהנחיית ד"ר רני יגר.
קבוצה זו תפתח בחלק השני של השנה, החל מחודש ינואר.

ליווי אישי בשני מסלולי התפתחות מקצועית אישית:
חממת יוזמות מקראיות: ליווי ותמיכה בקידום יוזמות סביב מקומו של התנ"ך בבית הספר. מרכז: חובב בשן.
הנחיית קבוצת לימוד של 929: ליווי ותמיכה בהובלת קבוצת לימוד למבוגרים, מהתוכן ועד למעטפת. מרכזת: אלינור טל.
להרשמה

מידע מורחב – קבוצות המעשה

תנ"ך חווייתי – איך ליצור חוויה בהוראת התנ"ך?
אחרי שלמדנו במיזם כלים פדגוגיים להוראת מקרא –
בואו לקבוצת בוגרים שחולמת להחיות את חוויית לימוד המקרא, בכיתה ומחוצה לה.
"רֹאִ֨ים אֶת־הַקּוֹלֹ֜ת" – בנוסף לערוץ האינטלקטואלי שפיתחנו בשנות המיזם, קבוצת הבוגרים של "תנ"ך חווייתי" מזמינה להעמיק את החוויה החושית והרגשית של לימוד המקרא.
נעסוק בפרקי מקרא, ומרחבי חוויה, כגון: טקסים, קירות, עיבוד הבעתי, ועוד. ניצור יחד רעיונות שיאפשרו לתלמידים לראות ולחוות את הקולות והפסוקים.

מפגש מס' 1 – טקסים:
בטקס יש הזדמנות להחיות את הלימוד: טעמים וריחות, מוזיקה וגוף. אפשר ליצור תחושת ביחד, שמעמיקה את הלימוד. נעסוק הן בטקסים קטנים, שגרתיים, והן באירועים חד פעמיים. למשל, פתיחות וסיומי שיעור לצד הענקת תנ"ך או חתימת נושאי לימוד, ועוד.
מפגש מס' 2 – קירות:
הקירות מקיפים אותנו כל הזמן, ומייצרים הזדמנות להנכיח את התנ"ך על כותלי בית הספר. נעסוק יחד בשאלות:
היכן מופיעים קירות בפרקי המקרא? ואיך ניתן להיעזר בקירות הכיתה כמרחב לימודי?
מפגש מס' 3 – מקרא במעגל השנה:
מעגל השנה במדינת ישראל – מלווה את חוויית החיים בה, ובמקרים רבים – מתכתב עם חומרים מקראיים. מתי ואיך כדאי להתייחס בשיעורי מקרא למעגל השנה?
מפגש מס' 4 – רגעי שיא:
יום שיא או רגע שיא זו הזדמנות להעביר את התנ"ך לקדמת הבימה. איזה תוכן יוצקים לו? איך נכון לשלב אותו בתהליך הלימודי השנתי? איך משלבים נכון בין עומק לימודי לבין חווייה שוברת שגרה? נעסוק יחד בהיבט התוכני והארגוניים.
מפגש מס' 5 – משחוק:
המשחק יכול להקליל, לחבר, לאפשר חווייה עם אנרגיות מגוונות. המישחוק מערב עוד חושים, מאפשר עוד ערוצי למידה, פותח פתחים לתת-המודע.
נבחין בין משחקים למטרות ידע, מיומנות, זיכרון והבנה, לבין משחקים ותרגילים הבעתיים שמחברים את הטקסט לתרבות ולזהות של הלומדים.
מפגש מס' 6 – כתיבה:
בעזרת הכתיבה ניתן לשמוע ולהשמיע עמדות סובייקטיביות על האירועים והדמויות. ניתן להעמיק בירור ערכי ולבחון דילמות מוסריות. כתיבה היא הזדמנות החופש בפרשנות: יצירה חופשית שחושפת מעבר לטקסט הגלוי ומעמיקה יותר מהפרשנות המיידית הקצרה. המדרש הפרשני מאיר את נפש הטקסט ונפש הקורא גם יחד.

הצטרפו לקבוצת סיעור מוחות שחולמת "לראות את הקולות". נלמד מהמקרא, ניעזר בנסיון של חברי וחברות הקבוצה, נעסוק במרחבי החווייה ונקבל עוד אומץ להעז ולנסות.
ימי ג' בערב | 20:30 | אחת לשבועיים מחודש נובמבר | 6 מפגשים
לפרטים נוספים
קרן 052-3801922
אדוה 055-6631758
להרשמה

"נַעַר הָיִיתִי" – הוראת תנ"ך בכיתות מאתגרות
כיצד בונים שיעור מסקרן ומעניין המותאם לתלמידים ולתלמידות בכיתות מב"ר ואומץ? כבוגרי וכבוגרות מיזם התנ"ך נבקש לתרגם ביחד את הכלים שקיבלנו בשנים א' וב' לכיתות מאתגרות (מב"ר, אומץ, אתגר וכד') באמצעות למידה וחקירה משותפת. על בסיס הניסיון העשיר של משתתפי הקבוצה, גישות פדגוגית וחינוכיות שונות ומתוך קריאה בטקסטים מקראיים נבחרים נציע כלים מגוונים ליצירת הוראת תנ"ך משמעותית בכיתות אלה.
במהלך המפגשים נעסוק בעיקר בארבע דרכים להתמודד עם ההוראה בכיתות מאתגרות:

 • הוראה דיאלוגית – הוראה דדוקטיבית שבה עוסקים במושג או בהגדרה דידקטית, מתוכה יוצאים לחומר הנלמד.
 • עבודה עם נשירה – גילוי התשוקה והאיווי של המורה על מנת להצית את התשוקה לחיים בקרב התלמידות והתלמידים.
 • כתיבה – עבודה סביב כתיבה עצמאית, ככלי לחשיבה והן ככלי לחיבור אישי ומשמעותי עם הטקסט.
 • מודל הסבב – עבודה בכיתה במודל של חלוקה לשלושה סבבי לימוד המתקיימים במקביל: הוראה פרונטלית, לימוד עצמי ולימוד בקבוצה.

ימי א' בערב | 20:30 | אחת לשבועיים מחודש נובמבר | שישה מפגשים בזום
לפרטים נוספים
תמי- 050-8494973
עמית בר ששת- 052-8853919
להרשמה

סיפור של העשרה ושיעור
7.6.24 עוד שעה הבגרות בתנ"ך.
כמה זמן לא הגשתי לבגרות חיצונית…
משחזרת את השנתיים שלימדתי את י"א3… לא מצליחה לזכור. לימדתי אותם מה זה מצלול? ומדרש שם? ואת המדרש על אברהם בעקידה?
מקבלת ברעדה את טופס הבחינה. השאלה הראשונה קלה והשנייה. השלישית חושך בעיניים… אין סיכוי שהם יצליחו . מה יואל עכשיו?? ולמה גם מדרש וגם פרשנות??? לא לימדתי את זה..
חופש גדול. אני במרתון של הקשבה להרצאות, אולי אצליח לסיים השנה יותר מ30 שעות להשתלמות. חבל שזה לא רלוונטי לכיתה. עדיין לא מצאתי תשובה לסיבה בגללה משמיט יואל את היותו של האל רודף צדק ואמת.
נשמע מוכר?
מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה שתעסוק בבניית שיעורים לפי עקרונות המיזם בעקבות קריאת מאמרים ושמיעת הרצאות.
בתכנית:

 • השיעור כסטוריטלינג
 • איך מלמדים ל"בגרות הבאה" ולא לזאת שהייתה.
 • קריאת מאמרים / הקשבה להרצאות
 • בניית שיעורים

ימי ב' בערב | 20:00 | אחת לשבועיים מחודש נובמבר | שישה מפגשים בזום
לפרטים נוספים- אלינור טל 050-5919882
להרשמה

תנ"ך ופוליטיקה בכיתה / ד"ר רני יגר
התנ"ך הוא ספר שיש בו הרבה פוליטיקה: החל מסיפור הבסיס של יציאת מצרים, דרך הכניסה לארץ ישראל וכיבושה, הקמת המלוכה, ביקורתם של הנביאים- כל אלה רוויים במסרים, תובנות, דילמות, חוקים ודמויות שהממד הפוליטי בחיי האדם עומד במרכזם.
הוראת התנ"ך בחינוך העברי כספר (ולא תורה), צורת הוראתו (ללא תיווך המפרשים המסורתיים) והטלת חובת הלימוד גם בחינוך הממלכתי הן כולן הכרעות חינוכיות/תרבותיות של מנהיגי הציונות כתנועה הפוליטית שכוננה את הלאומית היהודית המודרנית ושל מדינת ישראל.
השאלות הן רבות: מה ללמד, איך ללמד, מה להביא לכיתה, אלו דיונים לפתוח ואלו לא, מה מקומה של המורה בדיון?
כל השאלות הללו היו נכונות תמיד ונכונות פי כמה בהקשר הישראלי העכשווי כשכמעט כל מילה הנאמרת בכיתה טעונה משמעות חברתית ומעוררת דיון. ובעצם אולי זו אינה תקלה – ככל שהמעשה החינוכי מצליח יותר כן הרלוונטיות של הספר העתיק למציאות העכשווית עולה והכיתה סוערת יותר! אבל מה עושים עם כל זה? ואיך מתמודדים עם ההצפה הרגשית שהעניין מעורר?
אם שאלות אלה ודומות להן מטרידות אותך – קבוצת הוראת תנ"ך ופוליטיקה היא המקום בשבילך!
זוהי קבוצת למידה, שיתוף ודיון של מורות ומורי מקרא, ותיקות וותיקים, שתהווה מסגרת לליבון הסוגיות האלה בעומק, באומץ, מתוך פתיחות לדעות שונות ומתוך כוונה לתת תמיכה הדדית למחנכות ולמחנכים בתקופה מאתגרת זו.
קבוצת הלימוד תיפתח בינואר, במקביל לסיום קבוצות המעשה הפדגוגיות. הרשמה ופרטים נוספים ימסרו בהמשך השנה.

קום והתהלך בארץ – מפגשים בארץ התנ"ך
סדרת סיורים ללימוד ושיח חי, שמחבר בין התנ"ך לבין השטח – ארץ התנ"ך.
מטרת הסדרה לתת כלים והכוונה למורים לקראת יציאה לסיורי תנ"ך עם כיתותיהם.
בכל מפגש נעסוק ב:
– לימוד פרק/נושא הקשור לאתר המקראי.
– סיור באתר, תוך מודלינג של הדרכה לתלמידים. הסיור ילווה ב"דף מלווה" – דף משימות / פעילויות / שאלות – אותו יצטרכו "התלמידים" למלא, תוך כדי הסיור.
– שיחה מטא-מתודית – על הכלים, על הלמידה, על החוויה.
– סיכום – בניית מערך הדרכה לאתר, בדגש על לימוד התנ"ך.

מדריך: יוסי אלמכיאס, מורה לתנ"ך ובוגר המיזם, מורה דרך.
הסיורים יתקיימו ברובם בימי שישי, וסיור אחד בחופשת חנוכה.

סיור 1- 10.11.23 (תאריך חלופי 17.11.23) – "הרי בגלבוע" ו"על מי מגידו"
נלך בעקבות גדעון, יעל וברק, ובעקבות שאול, עד לסופו המר, ונקונן עליו בגלבוע. נמשיך למגידו, נשיר את שירת דבורה, ונפגוש את ממלכת שלמה (או אולי אחאב?)

סיור 2- 10.12.23 – חופשת חנוכה, (14.12.23) – "קומו ונעלה אל ציון"
היום נפגוש את דוד המלך, ירמיהו, חזקיה, צדקיהו, סנחריב וגם את בן גוריון….

סיור 3- 12.1.24 (19.1.24) – "ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים", וגם: "את גבע בנימין ואת המצפה"
נספר את סיפורי שמואל, ניזכר שוב בשאול, ובכניסה לארץ… נפגוש את אליהו ואלישע

סיור 4- 9.2.24 (16.2.24) – "בשפלה אשתאול וצרעה…שוכה ועזקה ושעריים"
נצפה אל שדה המערכה בין דוד וגוליית, במסלול ארון הברית, ונבקר בעיר מימי המלוכה

סיור 5- 15.3.24 (22.3.24)- "וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב"
נבקר בתלים מקראיים בנגב, ואם נספיק, גם ב"כרמי עין גדי".
לפרטים נוספים –
יוסי אלמכיאס: 050-5541275

ליווי אישי בשני מסלולי התפתחות מקצועית אישית:

חממת יוזמות מקראיות: ליווי ותמיכה בקידום יוזמות סביב מקומו של התנ"ך בבית הספר.
מיזם התנ"ך רואה במורות והמורים למקצוע התנ"ך, סוכני שינוי משמעותיים, המסוגלים לקדם ולהוביל למידה מעמיקה ורלוונטית של המקצוע ובאמצעותו לפתח שיח תרבותי- זהותי, דמוקרטי ופלורליסטי. תוכנית היזמות בשיתוף ובהובלת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות שואפת לספק לבוגרי מיזם התנ"ך את האפשרות לממש עצמם כסוכני שינוי, באמצעות פיתוח, יישום והטמעה של מיזמים חינוכיים חדשניים בתחום למידת התנ"ך. במהלך זה, ירכשו בוגרי המיזם כלים יזמיים יישומיים, יפתחו את הרעיונות שלהם באמצעות מודלים מוכחים ויקבלו ליווי מקצועי אישי וקבוצתי משלב הרעיון ועד לשלב המעשה.
לפרטים נוספים-
חובב בשן- 0528515394

הנחיית קבוצת לימוד של 929: ליווי ותמיכה בהובלת קבוצת לימוד למבוגרים, מהתוכן ועד למעטפת.
רוצה להנחות קבוצת לימוד בקהילה או בבית הספר?
בלי מבחנים, בלי ענייני משמעת ולא לבגרות?
רוצה לקבל תמיכה, ליווי ומענק?
929 ומיזם התנ"ך מזמינים אתכם להמשיך להתפתח בהוראת מקרא ברוח המיזם. בשנת תשפ"ד ייפתחו קבוצות לימוד של 929 שיונחו על ידי בוגרי המיזם ומורי שנה ב'.
לפרטים נוספים- אלינור טל 050-5919882
להרשמה

לתוכנית השנתית

עוד בנושא
הוספת תגובה
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics