רשת בוגרים


מוזמנים להצטרף אלינו לרשת הבוגרים של מיזם התנ"ך:

לשמר ולחזק את הקשרים האישיים והמקצועיים שנוצרו וייווצרו בין בוגרי המיזם.

רשת הבוגרים תפעל בשני צירים מקבילים ומשלימים – רשת משמרת ורשת מעשה.

רשת משמרת
הלמידה הקבוצתית, והחיבור המקצועי והאישי – הם זיכרונות טובים ומקדמים של בוגרי המיזם.

למרות שהלימוד התהליכי תם – מפגשי הרשת המשמרת יאפשרו לשמר "על אש קטנה" את הלימוד וההתפתחות בהוראת המקרא. את השיח הקבוצתי הפתוח, ושדרוג ההוראה.

כלל מחזורי הבוגרים יוזמנו לימי עיון של מיזם התנ"ך:

  • יום עיון אזורי בתחילת השנה בשעות אחה"צ-ערב
  • יום עיון בחופשת פסח
  • ערב עיון בזום לכבוד החגים הלאומיים
  • אפשרות לכמה הרצאות ערב בזום במהלך השנה

לשנה ג' בלבד – יתקיימו בנוסף 4-2 מפגשים קבוצתיים במהלך השנה, בזום או פנים אל פנים על-פי החלטת המנחה והקבוצה.

רשת מעשה
עם סגירת השער של לימוד קבוצתי רציף – נפתח שער חדש של עשייה וחיבורים בין קבוצות שונות.

בוגרי/ות מיזם התנ"ך מוזמנים להמשיך להיות סוכני שינוי חשובים, ולהצטרף לקבוצות מעשה על-פי תחום העניין שבו רוצים להשפיע ולהתפתח.

קבוצות המעשה ייפתחו במפגש ביום עיון באיסרו חג סוכות ב-18.10.22.

משם ימשיכו לסדרת מפגשי זום קבוצתיים, אחת לשבועיים (סה"כ כ-7 מפגשים).

הקבוצות ייחתמו בשיא: סמינר סיום (כולל לינה) ב-3-4.3.22, שעיקרו עיבוד והפקת תוצרים / תובנות פדגוגים על בסיס התהליך שנעשה בקבוצה.

מועד סיום ההרשמה לקבוצות המעשה – עד ה-8.7.22.

* השתתפות מלאה תזכה בגמול השתלמות של 30 שעות.

בשנת תשפ"ג יפתחו 3 קבוצות שיבחרו על פי הביקוש מתוך הנושאים הבאים:

  • תנ"ך בתרבות הבית ספרית – בשיעורים, משחקים, טקסים, אירועי שיא ועוד
  • ניהול והובלה פדגוגית של צוות תנ"ך
  • הוראה דורכת ומשמעותית לאוכלוסיות מתקשות (מב"ר, חנ"מ, עולים וכו')
  • הערכה משוחררת מבחינת הבגרות בדגש על הערכה מעצבת זהות

* למבקשים להצטרף לקבוצות יתקיים ראיון עם מנחי הקבוצה.

מחכים לכם להמשיך וליצור איתנו רעיונות מסקרנים
לשיעורי מקרא נוגעים,
חופש נעים ולהתראות בשנה הבאה,
צוות מיזם התנ"ך.


 

השארת תגובה