תמכו בנו
מסיני לציון
חידושה של ברית

מחבר:
דוד הרטמן

הוצאה לאור:
הוצאת עם עובד

שנת הוצאה:
תשנ"ג, 1992

 

תקציר

חיבור המציג את הרציפות שבמורשה ההיסטורית של היהדות. פרופ' הרטמן מאיר את תקופת חז"ל, כ"תרבות של מחלוקת"- שיש בה לגיטימציה לפלורליזם דתי. מדיונו עולה הפן הכלל-אנושי, האוניברסלי, שבמסורת היהודית לדורותיה. יש כאן בד בבד עם דיון במקורותינו הקדומים, פרשנות של משנת הרמב"ם והתדינות עם התיאולוגיה של הרב יוסף סולובייצ'יק (ממוריו המובהקים של המחבר). הגותו וחיקרו של הרטמן קשורים בטבורם למצוקות המציאות המדינית-חברתית שלנו. יש בהם, בין השאר, התמודדות נוקבת עם הלאומנות הדתית-משיחית וביקורת הגזענות לאור ההלכה.