עשה לבך חדרי חדרים

תקציר

דוד הרטמן הנו פילוסוף, תיאולוג וחוקר נודע, שתובנותיו החדשות והבלתי צפויות מסייעות להבנת העימות של היהדות עם העולם המודרני: כיצד ניתן להבין, מנקודת המבט של היהדות המסורתית, את מגוון אורחות החיים היהודיים בזמננו? כיצד על יהודים מאמינים להתייחס לבני אמונה אחרת?

הרטמן מציע, באמצעות מושג הברית, הערכה של לידתה מחדש של מדינת ישראל, המאפשרת לבני אדם המחוייבים לאמונות שונות לחוש רצויים ומכובדים במסגרת המציאויות החברתיות והפוליטיות של ישראל. בחיבוריו רבי העוצמה המקובצים בקובץ המוצע כאן – העשירים מבחינה אינטלקטואלית ועם זאת מרגשים – פורש הרטמן גישה ליהדות שיכולה לפרוח ולשגשג באווירה של חירות, על אף השינויים החברתיים, התרבותיים והדתיים המתחוללים במהירות בעולם המודרני.
כל מי שמוטרד מעתידה של היהדות והמחוייב לה, יגלה עניין ער בניתוח חודר ונגיש זה של המחשבה והמעשה היהודיים.