תמכו בנו

/
EN
הצטרפו לניוזלטר שלנו

אתגר השיבה אל המסורת

מחבר.ת
מוציא לאור
הוצאת מכון שלום הרטמן
שנת הוצאה​
2006

תקציר

אתגר השיבה אל המסורת, הוא ניסיון לנתח מחדש את מושג המסורת בכלל ואת דרכי גילומה בהוויה היהודית בפרט. התפיסה הקלאסית של המסורת מייחסת לה סדרת אפיונים וביניהם: כפיפות מוחלטת לעבר, העדר דינמיות וחיים ללא ביקורת רפלקטיבית.
הדיון המסועף והמפורט בספר שלפנינו קורא תיגר על תפיסה זו. הוא מבסס את הטענה שדימוי זה אינו אלא מיתוס מודרניסטי חדש שנוצר כדי לדחוק אותה מהוויית הקיום המודרנית. הספר מצביע על אופייה הדינמי הפתוח; היא אינה מה שנמסר מהעבר, אלא מה שהולך ומתהווה בדיאלוג המתמשך שבין ההווה לבין העבר. תפיסה זו מוצגת תוך התייחסות למסורת היהודית.
הספר בוחן היבטים שונים המגלמים תנועה מתמדת ומתחדשת בין ההווה לעבר, חשיבה ביקורתית והכרה במורכבות של חיי אנוש ושל ארגון המחויבות למסורת.
מהלך זה מבוצע תוך דיאלוג עם הוגים יהודים בני זמננו, כגון: ליבוביץ, סולובייצ'יק, שבייד, הרטמן וגולדמן שהגותם התמודדה במישרין עם בעיית המסורת ומקומה בחיים המודרניים.
'אתגר השיבה אל המסורת' הוא ניסיון ראשוני לראות בשלל ביטוייה של המסורת היהודית, בפרט בהלכה ובהגות היהודית, מסע מתמשך של שיבה אל התהליך הדיאלוגי שבין ההווה לעבר. הספר הוא הזמנה לשותפות בתהליך הדיאלוגי של כינון התרבות והזהות היהודית.
זאת תוך הכרה באופי הפלורליסטי והרב – תרבותי של שיח זה.

פרופ' אבי שגיא מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ועומד בראש התוכנית ללימודי פרשנות. הוא מכהן כעמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. כתב וערך ספרים רבים בפילוסופיה כללית ויהודית, וביניהם: קירקגור דת ואקסיססנציה, המסע של האני; מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית (עם צבי זוהר); אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד; אלו ואלו, משמעותו של השיח ההלכתי.
כמו כן הוא עורך עמית של כתב העת תרבות דמוקרטית וסדרת הספרים יהדות ישראלית (שניהם עם ידידיה שטרן).

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics