חיפוש מתקדם  


    הוצאה לאור   ספרי ההוצאה לאור  
      שימו לב, כל רכישת הספרים מההוצאה לאור: באיסוף עצמי בלבד. יש להיות בקשר עם [email protected] לגבי הזמנות.
ספרי ההוצאה לאור 
ספרי דוד הרטמן 
Kogod Library of Judaic Studies  
ספרים מאת חוקרי מכון הרטמן 
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
 
 
 
דוד הרטמן - שונא שקרים ה’ המסורת היהודית: חשבון נפש
בספר שונא שקרים ה` עורך דוד הרטמן, מגדולי הוגי הדעות היהודיים בדורנו, חשבון נוקב עם עולם התורה שבתוכו גדל. הרטמן מצביע על הפער בין התורה ואורח החיים ההלכתי לבין המוסר האנושי, ומתאר את הזיוף והשקר הנולדים מהפער הזה. הוא קורא להתמודדות אמיצה של היהדות עם מגבלותיה וליצירתיות דתית, מתוך אמונה עמוקה ברלוונטיות של התורה עבור האדם המודרני ועבור העם היהודי המתחדש בארצו. פרקי הספר עוסקים בהרחבה בשאלות של תורה ומדינה, של פמיניזם והלכה, של היחס לנכרים ושל היחס לגרים ולגרות.
2018 עברית 62 ₪
 
 
 
חוברת "ההתכנסות" ליום השואה
ה"התכנסות" היא מעגל זיכרון חווייתי ואישי, הנערך בקבוצות של משתתפים פעילים ומנחה. שזורים בה קריאה, שירה, עדויות, סיפורים, זיכרונות וקולות אישיים של המשתתפים, דיון, תפילה ושתיקה, והיא מציבה את הזיכרון כאן ועכשיו. ה"התכנסות" מיועדת למעגלים חברתיים, לחוג המשפחה, לקהילות, למסגרות חינוכיות או לעיון. כל התכנסות נערכת בידי מנחה הבוחר את הדגשים, חומרי הקריאה, הדיון והשירים ההולמים את משתתפיה. המהדורה החדשה כוללת בתוכה את המדריך למנחה.
2018 עברית 20 ₪
 
 
 
מיכאל וולצר - בצלו של אלוהים: פוליטיקה במקרא
מה עומד מאחורי הפוליטיקה המקראית? האם המקרא יכול להוות השראה לתוכנית פעולה מדינית? האם הוא מצדד במשטר פוליטי כזה או אחר? הספר בצלו של אלוהים, פרי עטו של מיכאל (מייקל) וולצר, מגדולי הפילוסופים הפוליטיים בימינו, הוא קריאה מעוררת מחשבה וביקורתית של המקרא. וולצר מנתח ביד אומן את המשמעויות של המוסדות הפוליטיים והמאבקים הגדולים במקרא. כפי שכותב פרופ` מנחם לורברבוים באחרית דבר לספר: "וולצר מבקש להיענות לצורך הדחוף בקריאה רעננה, ובאופן ספציפי - קריאה המבקשת לפענח את היסודות המדיניים של חיבור שעלילתו אלוהים, עם וארץ". ביקורת במקור ראשון
2016 עברית 65 ₪
 
 
 
משה אידל
שלשלאות קסומות
הספר שלשלאות קסומות הוא ציון דרך מרכזי בעבודתו המחקרית של פרופ` משה אידל ובחקר הקבלה בכלל. במרכז הספר עומד דימוי השלשלת, בו משתמשים המקובלים כדי לתאר את הקשר הרציף והחי בין האלוהות לבין העולם האנושי. דימוי זה בולט במיוחד באופן בו מתוארים לימוד התורה, התפילה ושם האל בעולם הקבלי. הדיונים בנושאים אלו לאורך הספר חושפים כיצד שילבו המקובלים את הרעיון הנאו-פלטוני של "שרשרת ההוויה הגדולה" יחד עם תפיסת עולמם היהודית המיתית.
2015 עברית 64 ₪
 
 
 
אורית אבנרי
עומדות על הסף
מה היה מתרחש לוּ היו יכולות רות ואסתר לצאת ממגילותיהן, הנטועות בנופים שונים ובזמנים אחרים, ולהיפגש בין פרס לבית לחם? מה היו שתי הנשים מספרות זו לזו על הגברים בעולמן, על קשריהן עם הדמויות סביבן ועל האתגרים שניצבו לפניהן? מה היו מוצאות זו בעיני זו, ומה הייתה כל אחת מהן יכולה ללמוד על עצמה? מה היו נוטלות עמן רות ואסתר מן המפגש – זו לארמון בשושן הבירה וזו לביתה בבית לחם? הספר עומדות על הסף מזמן את רות ואסתר, גיבורות המגילות הנשיות בקאנון המקראי, למפגש ספרותי. מרחק גדול מפריד לכאורה בין המגילות: האחת עוסקת באישה ההופכת למלכה באימפריה הפרסית בימי שיבת ציון, והשנייה במשפחה דלת אמצעים בבית לחם של תקופת השופטים; אולם קריאה קשובה ורגישה חושפת קשרים ספרותיים ורעיוניים בין הדמויות. יתרה מכך, שני הסיפורים עוסקים במתחים דומים במישור המשפחתי והלאומי: השתייכות לעומת ניכור, פחד מן הזר מול העוצמה הגלומה בו, הבדידות שבאחרוּת לצד החירות שהיא מביאה בכנפיה ומעמדה השולי של האישה לעומת אפשרות השתלבותה בסדר הפטריאכלי.
2015 עברית 70 ₪
 
 
 
יוסף אחיטוב
משבי רוח: פרקי הגות ומחשבה
יוסף אחיטוב (2012-1933), חבר הקיבוץ הדתי, איש חינוך ומחשבה, הוא אחד מאנשי ההגות המיוחדים שקמו בדורנו לציונות הדתית בכלל, ולתנועdfת הקיבוץ הדתי בפרט. במרכז עולמו הרוחני של אחיטוב עמדו הקהילות שבתוכן חי ופעל – הקיבוץ הדתי, הציונות הדתית והחברה הישראלית – וכלפיהן ולמענן ניסח את הגותו. מחויבותו העמוקה למעגלי שייכות אלה הציבה אותו לא פעם בעמדה של ביקורת. הוא חרד לעתידה של הציונות הדתית שעל ברכיה גדל; זיהה את המגמות המתפתחות בה הרומסות את הסיכוי לקבלת האחר ולכינון דיאלוג פתוח עמו; ולא נלאה מלהצביע על חלופות הלכתיות נוספות הגלומות במסורת היהודית. משבי רוח הוא ביקורת נוקבת ואמיצה שכתב אחיטוב במשך כעשור מעל בימות שונות כלפי המגמות המשיחיות המטפיזיות המתפשטות בציונות הדתית. בפרקים השונים מנסה הספר לבודד מרכיבים של מטפיזיות המושכים את הציונות הדתית של ימינו למחוזות של ניכור, בדלנות, קיצוניות לאומית וקיפאון דתי; ולהצביע על אלטרנטיבות שהנחו בעבר את גדולי הפוסקים ואת ההוגים בראשית הציונות. מבעד לשורות עולה דאגה כנה לעתידה של הציונות הדתית ושל החברה הישראלית כולה, מבט מפוכח על מצבה בהווה וניסיון לחיזוק ערכי היסוד הראשוניים שלה, הנעוצים בעבר.
2013 עברית 65 ₪
 
 
 
יקיר אנגלנדר ואבי שגיא
גוף ומיניות בשיח הציוני-דתי החדש
הניגוד בין הנפש לגוף והאידיאליזציה של היסוד הרוחני באדם הם יסודות מרכזיים בתרבות המערב, והשתרשו גם בתודעה היהודית. במהלך המאה העשרים הלכו ואיבדו תפיסות אלה מכוחן, ובמקומן עלתה התפיסה ולפיה האדם הוא בראש וראשונה יצור גופני, שגופו ומיניותו מעצבים את הווייתו האנושית ועומדים במרכז זהותו. הציונות הדתית, כשותפה במהפכה הציונית ובפרויקט "שיקומה של היהדות", ביקשה אף היא להשיב לגוף את מקומו האבוד. הקונפליקט בין אידיאל הרוחניות ובין מקומו המרכזי של הגוף אפיין את ההיסטוריה של הציונות הדתית, והתפרץ ביתר שאת בימינו סביב נושא המיניות. טענתם העיקרית של המחברים היא שבעשורים האחרונים נוצר שיח ציוני-דתי חדש על המיניות והגוף ועל אופני השליטה בהם. דרך בחינת סוגיות כמו היחס לגוף, יחסים חד-מיניים ותפיסת הנשיוּת מבקשים המחברים לפענח את הנחות המוצא החבויות בשיח זה. באמצעים של ניתוח שיח חושפים המחברים כיצד מבקש שיח זה לחצוץ בין אורח חייו של המאמין ובין תרבות המערב. כך, באופן אירוני, מפתחת הציונות הדתית – שביקשה להיות חלק מהמהפכה הציונית המודרניסטית – שיח שמרחיק אותה מהתרבות המודרנית.
2013 65 ₪
 
 
 
פנחס שיפמן
שפה אחת ודברים אחדים מאת פנחס שיפמן
השיח הישראלי לוקה בכך שהוא יוצר מחיצה מלאכותית בין השפה הדתית ההלכתית לבין השפה המוסרית האזרחית, ומעמיד אותן כזרות זו לזו. התרחקותה של המערכת האזרחית מן השפה הדתית מגבירה את הניכור בינה לבין הציבור הדתי וגם ההלכה משלמת מחיר כבד: הפקעת המוסר מן התודעה הדתית, כביכול כדי להגן עליה מפני ביקורת חיצונית, מעוותת את פסיקת ההלכה, מעמיקה את המשבר הדתי ודוחפת את הציבור הדתי לבחור בין לאומנות דתית, חילוניות המנוכרת לדת או חרדיות פונדמנטליסטית ופשטנית.
2012 עברית 60 ₪
 
 
 
אריאל פיקאר
הלכה בעולם חדש: שיח רבני בחברה מודרנית
ההלכה היא רכיב מרכזי במסורת היהודית שכן היא מעצבת את אורחות חיי היחיד והציבור. הדיונים ההלכתיים מבטאים את השקפותיהם של פוסקי ההלכה בתחומי חיים רבים, אולם אלה באים לידי ביטוי בשפה שמונחיה אינם נהירים לציבור הרחב. חוסר ההבנה של השיח ההלכתי מונע דיון ביקורתי בפסקי ההלכה, ותפקידו של המחקר הביקורתי של ספרות ההלכה הוא לחלץ מתוך הדיון ההלכתי את השקפת העולם הערכית המניעה אותו. `הלכה בעולם חדש` עוסק בסוגיות הלכתיות עקרוניות הצומחות מתוך האתגרים שמציב העולם המודרני בפני המסורת היהודית. השינויים שחלו בתפיסת המעמד האישי והקשר הזוגי, עלייתה של האידאולוגיה הלאומית והשפעתה על סוגיות מרכזיות כמו גיור, שמיטה והיחס ללא-יהודים, ולבסוף ההתמודדות עם משמעות השבת בעידן הטכנולוגי, כולן שאלות הנדונות בספר. טענתו העיקרית היא שמחקר ביקורתי של הפסיקה ההלכתית חושף את העמדות הערכיות העומדות בתשתיתה, ומזמין גם את מי שאינו מומחה בהלכה לנקוט עמדה בשאלות הקיומיות של החיים היהודיים בעת הזו.
2012 עברית 60 ₪
 
 
 
דוד ביאל
לא בשמים: מסורת המחשבה היהודית החילונית
החילוניות היהודית, בניגוד לדימויה הרווח, לא חייבה מעולם קרע בינה לבין המסורת הדתית. זה כשלוש-מאות שנים הוגים יהודים, משפינוזה והיינה ועד פרויד ובן-גוריון, פיתחו את המסורת הייחודית של הגות יהודית חילונית. בספר זה טוען דוד ביאל שהוגים יהודים חילונים נטלו את שלושת המושגים המסורתיים- אלוהים, תורה וישראל- ויצקו לתוכם משמעות ארצית חדשה. אלוהי המקרא, שאיבד את אישיותו עוד בימי הביניים בהגותו של הרמב"ם, הפך לטבע אצל שפינוזה וממשיכיו. הקבלה של ימי הביניים שימשה אף היא מקור לתפיסה מודרנית של האלוהות כ"אין" או כ"תוהו". קריאות חילוניות של התורה, החל משפינוזה, נטלו מן המקרא את ממד ההתגלות והפכו אותו לטקסט הסטורי, תרבותי ולאומי. בתוך כך, ואף זאת בעקבות שפינוזה, פירשו הוגים פוליטיים מחדש את המושג "ישראל", שאמנם שורשיו בתפיסות הקדומות של ישראל כאומה, אך אחריתו ברעיונות מודרניים של גזע, של לאום ושל מדינה. הוגים חילונים אחרים העדיפו לראות ב"ישראל" מונח תרבותי המתמקד בהיסטוריה ובשפה. כמושג מודרני תפסה ה"תרבות" את מקומה של הדת. הפרישה ההיסטורית הרחבה שמציע כאן ביאל מאפשרת הבנה מעמיקה של כיווני המחשבה היהודית החילונית כיום, בישראל ומחוץ לה.
2011 עברית 65 ₪
 
 
 
דניאל בויארין
מדרש תנאים: אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא
חדש בסדרת "יהדויות" בהוצאת מכון שלום הרטמן בשיתוף עם הוצאת כתר. הספר המוגש כאן לקורא העברי, מחיבוריו הראשונים של דניאל בויארין, מבקש להתמודד עם החידה הבסיסית ביותר בחקר מדרשי התנאים: מדוע מעוותים בעלי המדרש את הטקסט המקראי באופן כה חריף? מדוע חורג המדרש בשיטתיות ממה שנראה כפשוטו של מקרא? האם ניתן בכלל לראות במדרש פרשנות למקרא? בויארין מציע תשובה מקורית ומפתיעה הנסמכת על קריאה זהירה באגדת המכילתא דרבי ישמעאל, כמו גם על שימוש בתיאוריות פוסט-סטרוקטורליסטיות על טיבם של טקסטים וטיבה של פרשנות. לתרגום העברי הוסיף בויארין שני פרקים מקוריים, הקושרים את עבודתו על המדרש למחקריו החדשים על הגוף והמיניות מחד, ועל יחסי יהדות ונצרות בשלהי העת העתיקה מאידך.
2011 עברית 65 ₪
 
 
 
יעקב ידגר
המסורתיים בישראל
אחרי שנים ארוכות בהן זכתה נקודת המבט המסורתית להתעלמות והשתקה, מבקש הספר שלפנינו לבחון לעומק את העמדה המסורתית בנוגע לשורת סוגיות מרכזיות לזהות היהודית. הספר מציע בחינה פרשנית של עולם המשמעויות המסורתי, וטוען שבניגוד לגישה הפוטרת את המסורתיות כלא יותר מאשר "הכלאה" בין חילוניות לדתיות, יש לראות את הזהות המסורתית כתופעה מודרנית מובהקת, המציעה פתרון מרתק ופורה למתח האפשרי בין מודרניות למסורת. בהתבסס על ראיונות עומק עם מי שמזדהים כמסורתים מציע הספר מבט חדש ומרענן על מה שהיה לאחד הנעלמים הגדולים של הסוציולוגיה הפוליטית בישראל. הספר חושף את דמותה של המסורתיות כמבנה זהות מודרני המקיים דיאלוג פורה, ביקורתי ובו-בזמן מכבד, עם המסורת היהודית, במקום לשלול את המסורת או את המודרנה. כך מציעה המסורתיות חלופה פורה לעמדה החילונית השוללת את המסורת הדתית כבלתי רלוונטית, ומציגה דגם מורכב של מודרניות ללא חילון. כל מי שעוסק בסוגיות של זהות יהודית, מסורת, חילון ומשמעותה של זהות יהודית בעידן המודרני המאוחר - בין אם כאדם פרטי ובין אם כחוקר - ימצא בספר עניין רב.
2010 עברית 55 ₪
 
 
 
אליעזר גולדמן
יהדות ללא אשליה
אליעזר גולדמן הוא אחד הפילוסופים היהודיים המקוריים והמעמיקים בדורנו. הגותו כוללת מחקר ויצירה פילוסופית עצמאית, והיא פורשת קריאה מחודשת של מקורות היהדות לאור המחשבה הפילוסופית בת זמננו. קולו הצלול, השקט והבהיר של גולדמן זורה אור חדש על מגוון של שאלות ישנות וחדשות ועם כולן הוא מתמודד בדרך חדשה, יסודית ובהירה. הספר הוא מופת לעיצובה של מחשבה המשלבת את הרעיון אל תוך מציאות החיים היהודית בזמננו. אופיו הפתוח של הספר הוא הזמנה לקורא להיות שותף לשיחה יהודית חדשה ומקורית.
2009 עברית 50 ₪
 
 
 
אלי הולצר
חרב פיפיות בידם: אקטיביזם צבאי בהגותה של הציונות הדתית
אחד השינויים הדרמטיים ביותר בתולדות העם היהודי, בתודעתו הקולקטיבית ובזהותו העצמית מאז ימי מרד בר-כוכבא, הוא העובדה כי במציאות של מדינה יהודית, חלק ניכר ממנו נכון שוב לשאת נשק באופן מאורגן, לעשות שימוש בכוח צבאי וליטול חלק בניהול מלחמות. מה קורה להשקפה דתית ולאומית, הנושאת בחובּה רעיונות של ייעוד דתי-מוסרי לצד זיכרון של עבר לאומי וצבאי מפואר - כאשר היא פוגשת בלאומיות יהודית שפניה אל אקטיביזם מדיני, פוליטי ואולי אף צבאי? ספר זה בוחן את היחס אל האקטיביזם הצבאי הלאומי כפי שהוא עולה מכתביהם של הוגים, רבנים ואנשי ציבור בציונות הדתית, הן במבט היסטורי – מראשית ימי הציונות המדינית ועד אירוע עמונה בשנת 2006; והן מזווית ראייה הרמנויטית - בחינת הפירושים שהעניקו אישים שונים בציונות הדתית ללאומיות היהודית ולאקטיביזם הצבאי הגלום בה.
2009 אלי הולצר 65 ₪
 
 
 
מייקל וולצר, מנחם לורברבוים, נעם זהר, יאיר לורברבוים
המסורת הפוליטית היהודית כרך א: סמכות
כרך זה הוא הראשון בסדרה חדשנית העוקבת אחר המחשבה הפוליטית היהודית למן המקרא ועד ימינו, תוך הבאת מקורות בצרוף עיונים ביקורתיים עליהם שנכתבו על ידי מיטב הפילוסופים והחוקרים של ימינו. הכרך עוסק בשאלת היסוד-מי ראוי למשול. המקורות בספר עוסקים בסמכות האל, סמכותם של מלכים, נביאים, ראשי קהל ושל שליטים בגלות ובמדינת ישראל. הכרך מסתיים בשאלה האם מדינת ישראל המודרנית יכולה להיות הן יהודית והן דמוקרטית.
2008 50 ₪
 
 
 
אבי שגיא, ידידיה צ’ שטרן
הרצל אז והיום-יהודי ישן אדם חדש
מאת אביטל הוכשטיין
חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, סבר כי על היהודי להשתחרר מזהותו "הישנה" ולבנות חייו כאדם חדש, בן חורין, המעצב גורלו בעצמו. מאמרי ספר זה, שנכתבו על ידי טובי החוקרים בישראל, בוחנים האם הפרקים הדרמטיים שנרשמו במסע היהודי במאה העשרים- גלות, שואה, תקומה וריבונות, מלמדים שהצדק היה עימו- האם אכן נדרשת בחירה בין `יהודי ישן` ל `אדם חדש`, והאם ייתכן שילוב של שתי האפשרויות גם יחד.
2008 אבי שגיא, ידידיה צ’ שטרן 65 ₪
 
 
 
אבי שגיא, ידידיה צ’ שטרן
הרצל אז והיום- מדינת היהודים במדינת היהודים
מאת אביטל הוכשטיין
בספרו ’אלטנוילנד‘, קבע הרצל את עקרונות המדינה עליה חלם. ואולם, האם במדינת היהודים הריאלית מתממש חזונו האוטופי? מאמרי ספר זה עוסקים בפער שבין החזון לקיים בתחומי החינוך, המשפט, הרווחה, וההפרטה, התעסוקה והלאום. טובי החוקרים בישראל בוחנים מבעד לעיניו של הרצל את ההווה הישראלי. ספר זה הוא סיפור המפגש המרתק בין האגדה למציאות.
2008 אבי שגיא, ידידיה צ` שטרן 65 ₪
 
 
 
דוד אוחנה
לא כנענים לא צלבנים - מקורות המיתולוגיה הישראלית
ספר זה הינו מחקר חלוצי המבקש לפענח את "קהילת החוויה" הישראלית דרך הסיפר הכנעני והסיפר הצלבני. הספר מציע זווית ראיה מקורית העוקבת אחר התפתחותה של התודעה הישראלית, ובוחנת את הישראליות על דעת הזמן והמקום.בפעם הראשונה מנוסחים קווי המתאר של המיתולוגיה הישראלית והשפעתם על השיח הציבורי והשדה התרבותי והפוליטי.
2008 דוד אוחנה 55 ₪
 
 
 
יוחנן מופס
אישיותו של אלוהים: תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל
מראשיתה,נאלצה המחשבה הדתית להתגבר על המכשול שהציבו לה ביטויי הגשמת האל המופיעים במקרא לרוב. בספר מעורר מחשבה זה מסיט יוחנן מופס, מגדולי חוקרי המקרא של זמננו, את תשומת הלב משאלת גופניותו של האל להיבט משמעותי הרבה יותר של האנשת האל: אישיותו מלאת החיים והמורכבת של האלוהים, ומערכת היחסים האוהבת והסבוכה עם עמו, עם ישראל. הספר אזל.
2007 עברית
 
 
 
צבי זוהר ואבי שגיא
יהדות של חיים: עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי
מאת עדיאל שרמר
הרב חיים דוד הלוי (1998-1924) הרב הראשי של ת"א יפו, היה מן הרבנים היצירתיים ביותר במאה העשרים. הוא הותיר אחריו מורשת ספרותית נרחבת בהלכה ובהגות. תשומת לב מיוחדת הקדיש הרב הלוי לסוגיות אקטואליות בענייני מדינה וחברה ובכך מתמקד ספר זה. הספר פורש בפני הקוראים בפעם הראשונה את עולמו הרוחני והרעיוני של הרב. המאמרים בו נכתבו על ידי טובי החוקרים במדעי היהדות.
2007 עברית 50 ₪
 
 
 
יוסי קליין הלוי
בפתח גן העדן
מאת יוסי קליין-הלוי
ספר זה מתאר מסע אישי וייחודי של יוסי קליין הלוי, יהודי ישראלי שומר מסורת , אל תוך עולמותיהם הסגורים של מאמינים נוצרים ומוסלמים בישראל ובשטחים. במסגרת מסע זה התוודע המחבר מקרוב לאנשי דת נוצרים ומוסלמים ולחגיהם, ומצא עצמו במצבים שרק ישראלים בודדים חווים.ספר זה הוא עדות מרגשת לחיפוש בודד אחר דרך חלופית לכינון יחס לזולת. הספר אזל.
2007 עברית
 
 
 
דוד הרטמן
אהבה ואימה במפגש עם אלוהים: מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ`יק
הרב יוסף דב סולובייציק השפיע עמוקות על האורתודוקסיה המודרנית היהודית בארצות הברית – ועל היהדות בכללה –בכך שיצר מרחב שיח משותף ללימוד התורה המסורתי והמחשבה הפילוסופית המערבית. פרשנותו המעמיקה של הרב פרופ‘ דוד הרטמן ליצירתו של הרב סולובייציק חושפת יהדות המחויבת לתעוזה אינטלקטואלית, כנות ופתיחות.
2006 עברית 55 ₪
 
 
 
אשר כהן
יהודים לא יהודים: זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי
300 אלף עולים שאינם יהודים על פי ההלכה שהגיעו במסגרת העלייה מחבר המדינות לישראל שינו מן היסוד את השאלה "מיהו יהודי?", השאלה המפורסמת ביותר בתחום המאבק על הזהות היהודית וגבולותיה. השאלה שבעבר נשאה אופי עקרוני-סמלי הפכה לשאלה כלל לאומית. הספר מתאר את תהליכי ההתערות של עולים אלה בחברה היהודית בישראל באמצעות מושג המפתח "גיור סוציולוגי." הספר אזל.
2006 עברית 55 ₪
 
 
 
משה הלברטל
על דרך האמת: הרמב"ן ויצירתה של מסורת
רבי משה בן נחמן היה גדול בעלי ההלכה של המאה השלוש-עשרה ומפרשני המקרא היצירתיים והמעמיקים שקמו לעולם היהודי. מעבר להישגיו הכבירים בתחומים אלה, הרמב"ן היה מהמקובלים הגדולים של ימי הביניים, ובין השיטין של פירושו לתורה ושאר כתביו פיזר הרמב"ן רמזים קבליים שהכתירם בתואר "על דרך האמת". הבנת תפישת ההלכה של הרמב"ן, בירור אופיו של תחום הסוד במחשבתו, והדחף הדתי הבסיסי המקיים אותו אל מול המרכיב ההלכתי והגלוי של יצירתו מתבררים בפרקיו השונים של ספר זה.
2006 60 ₪
 
 
 
מנחם לורברבוים
פוליטיקה וגבולות ההלכה
האם יש להלכה יכולת לארגן חברה? מה היחס בין רבנים לקהילה ובין ההלכה למדינה יהודית? בספר זה נטען כי עמדתם הנחרצת של גדולי ההלכה הייתה כי אין להלכה כמערכת משפט כלים המתאימים להסדרת החברה המדינית. גבולות אלו של ההלכה מסבירים את הכרחיות השלטון הפוליטי הארצי להבטחת קיומה וסידורה של חברה יהודית נאמנה להלכה. מכך נגזרת גם קדימותה של הפוליטיקה על פני ההלכה בסידור החברה. הספר אזל.
2006 עברית
 
 
 
אבי שגיא
המסע היהודי–ישראלי: שאלות של תרבות ושל זהות
מזה למעלה ממאה שנים מתייסרת החברה היהודית בישראל ומתחבטת בשאלות-יסוד של זהותה ושל תרבותה, תוך תנודות מנוגדות ומשלימות בין האתוס העברי החדש המתגבש, לבין האתוסים השונים של היהודי שעוצבו במהלך הדורות. ספר זה מבקש לנתח מחדש את היסודות שעיצבו ושעודם מעצבים את השיח היהודי-ישראלי.
2005 עברית 60 ₪
 
 
 
גילי זיוון
דת ללא אשליה: נוכח עולם פוסט-מודרניסטי
ספר זה מציע לקוראיו להצטרף למסע ייחודי בו נבחנות התובנות והפרקטיקות של היהדות הדתית נוכח הפוסט מודרניזם. בחלקו הראשון של הספר נידונה צורת במחשבה המכונה "פוסט מודרנית" על מאפייניה השונים, ואילו בחלקו השני של הספר בוחנת המחברת את ההגות הדתית מבית מדרשם של הרב סולובייציק, פרופ‘ ליבוביץ, פרופ‘ גולדמן והרב פרופ‘ דוד הרטמן.
2005 גילי זיוון 60 ₪
 
 
 
ברוך זיסר וישעיהו ליבמן
לבחור בחיים: אסטרטגיות לעתיד יהודי
מאז ומתמיד היה הסבל מרכיב מרכזי בתודעה העצמית של העם היהודי ובזהותו העצמית. החלשות ואף התפוגגות הסבל היהודי הממשי ,מעוררים סדרה של שאלות. ברוך זיסר וישעיהו ליבמן מתמודדים עם שאלות אלו באומץ ובמקוריות. זאת תוך כדי בחינה וביקורת של המציאות היהודית-ישראלית מצד אחד, ויהדות ארצות הברית , מצד אחר.הספר מוקדש לבחינת אסטרטגיות שונות שיש בהן כדי לעצור את תהליך השחיקה ואף להביא לתחייה מחודשת של המסורת והזהות היהודית.
2004 עברית 60 ₪
 
 
 
צבי מרק
מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר’ נחמן מברסלב
ספר זה הוא מחקר מרתק בעולמה הרוחני של אחת הדמויות הססגוניות ביותר במיסטיקה היהודית. כמאתיים שנה לאחר פטירתו של ר` נחמן מברסלב , כתביו ההגותיים ויצירתו הספרותית עדיין מהווים חומר פעיל ומתסיס. לפני הקורא נפרשת המיסטיקה הברסלבית כחוליה ייחודית בתולדות המיסטיקה היהודית, הן בתובנות המאפיינות אותה, הן בריטואלים ובאורח החיים המיוחד שעוצבו במסגרתה.
2003 60 ₪
 
 
 
אבי שגיא
אתגר השיבה אל המסורת
ספר זה הוא ניסיון ראשוני לראות בשלל ביטוייה של המסורת היהודית, בפרט בהלכה ובהגות היהודית , מסע מתמשך של שיבה אל התהליך הדיאלוגי שבין ההווה לעבר. הספר הוא הזמנה לשותפות בתהליך הדיאולוגי של כינון התרבות והזהות היהודית. זאת תוך הכרה באופי הפלורליסטי והרב-תרבותי של שיח זו.
2003 עברית 55 ₪
 
 
 
יונה הדרי
משיח רכוב על טנק: המחשבה הציבורית בישראל בין מבצע סיני למלחמת יום הכיפורים 1950-1968
ספר זה הוא סיפורם הסוער של גיבורי ודברי המחשבה הציבורית בישראל בשנים 1975-1955. שני תחומי מחקר נפרדים – יהדות ומלחמה- מתלכדים בספרה של יונה הדרי. על היהדות, על הזהות ובעיקר על החיפוש אחריהם שורה "הרוח המטהרת של המלחמה שסיערה את העם". הרליגיוזיות מתמזגת עם הרוח הצבאית והלוחמת ומעצבת דפוס ייחודי של זהות יהודית שעיקרה לא משיחיות של מעש אלא משיחיות של מלל. הספר אזל.
2002 עברית 1 ₪