חיפוש מתקדם  


    הוצאה לאור   ספרי דוד הרטמן  
      שימו לב, כל רכישת הספרים מההוצאה לאור: באיסוף עצמי בלבד. יש להיות בקשר עם [email protected] לגבי הזמנות.
ספרי ההוצאה לאור 
ספרי דוד הרטמן 
Kogod Library of Judaic Studies  
ספרים מאת חוקרי מכון הרטמן 
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
 
 
 
דוד הרטמן - שונא שקרים ה’ המסורת היהודית: חשבון נפש
בספר שונא שקרים ה` עורך דוד הרטמן, מגדולי הוגי הדעות היהודיים בדורנו, חשבון נוקב עם עולם התורה שבתוכו גדל. הרטמן מצביע על הפער בין התורה ואורח החיים ההלכתי לבין המוסר האנושי, ומתאר את הזיוף והשקר הנולדים מהפער הזה. הוא קורא להתמודדות אמיצה של היהדות עם מגבלותיה וליצירתיות דתית, מתוך אמונה עמוקה ברלוונטיות של התורה עבור האדם המודרני ועבור העם היהודי המתחדש בארצו. פרקי הספר עוסקים בהרחבה בשאלות של תורה ומדינה, של פמיניזם והלכה, של היחס לנכרים ושל היחס לגרים ולגרות.
2018 עברית 62 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
הרמב"ם: הלכה ופילוסופיה
הרמבם – הלכה ופילוסופיה בספר זה מציג דוד הרטמן את עולמו הרוחני המורכב של הרמב"ם, עולם השרוי במתח שבין המחויבות להלכה ולמסורת לבין תביעת האוניברסאליות העולה מן הפילוסופיה. שלא כבעלי העמדות ההופכות מתח זה לקונפליקט שאין לו פתרון, המחייב את היהודי לבחור באחד הקטבים, הרטמן מראה כיצד הפך הרמב"ם מתח זה לכוח המפרה את החיים הדתיים והקהילתיים וכן את מחשבתו של היחיד החבר בקהילה שכזאת. אף על פי שהגותו של הרב"ם היא שעומדת במרכזו של הספר, המחבר מזמין את הקורא להשתתף במסע רוחני שנוסף על ערכו ההיסטורי הוא אף נוגע לחייהם של יהודים במציאות של ימנו.
2009 עברית 65 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
אהבה ואימה במפגש עם אלוהים: מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ`יק
הרב יוסף דב סולובייציק השפיע עמוקות על האורתודוקסיה המודרנית היהודית בארצות הברית – ועל היהדות בכללה –בכך שיצר מרחב שיח משותף ללימוד התורה המסורתי והמחשבה הפילוסופית המערבית. פרשנותו המעמיקה של הרב פרופ‘ דוד הרטמן ליצירתו של הרב סולובייציק חושפת יהדות המחויבת לתעוזה אינטלקטואלית, כנות ופתיחות.
2006 עברית 55 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
עשה לבך חדרי חדרים
כיצד ניתן להבין, מנקודת המבט של היהדות המסורתית, את מגוון אורחות החיים היהודיים בזמננו? כיצד על יהודים מאמינים להתייחס לבני אמונה אחרת? דוד הרטמן מציע, באמצעות מושג הברית, הערכה של לידתה מחדש של מדינת ישראל, המאפשרת לבני אדם המחויבים לאמונות שונות לחוש רצויים ומכובדים במסגרת המציאויות החברתיות והפוליטיות של ישראל. בחיבוריו רבי העוצמה המקובצים כאן, פורש הרטמן גישה ליהדות שיכולה לפרוח ולשגשג באווירה של חירות, על אף השינויים החברתיים, התרבותיים והדתיים המתחוללים במהירות בעולם המודרני.
2005 עברית 60 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
מורשת במחלוקת
מורשת במחלוקת עוסק בנושאים העומדים בלב המחלוקת שבין היהדות הדתית לבין היהדות החילונית בישראל ומציע ניסיון חדשני ומעשי לגישור בין העולמות. דוד הרטמן סבור שהקרע בין חילונים לדתיים – ובאופן רחב יותר, בין המודרניות למסורת היהודית – קשור במידה רבה לפילוסופיה שהיוותה יסוד לעמדות הציוניות־דתיות בישראל. על מנת להבהיר את הצעתו, בוחן הרטמן בהרחבה ובעמקות שתי גישות מרכזיות וסותרות במסורת היהודית. הגותו של ר` יהודה הלוי, מחבר "הכוזרי", שהשפיעה השפעה מכרעת על הציונות הדתית, מתבררת כמושרשת במקרא וכמבליטה את הציפייה המשיחית. לעומתה, מצביע הרטמן על הגותו של הרמב"ם, המעוגנת יותר בתלמוד. הגות זו מעניקה משמעות לתהליכים ההיסטוריים ללא צורך להיזקק למשיחיות כעיקרון מארגן, וניתן לבסס עליה עמדה דתית שתתרום להשתלבות בתרבות הכללית, בלי לוותר על דרכו המיוחדת של העולם היהודי. הרטמן גם מציע לראות בהלכה אמצעי חינוכי, ולא מערכת משפטית פורמליסטית. בכך תתאפשר גישה מחודשת של יהודים חילוניים למורשת היהודית, מבלי שיוחלש הלהט הרוחני של החוגים הדתיים־ציוניים.
2002 עברית 55 ₪
 
 
 
עורכים: אבי שגיא וצבי זוהר
מחויבות יהודית מתחדשת : על עולמו והגותו של דוד הרטמן (2 כרכים)
דוד הרטמן הינו אחד ההוגים היהודיים החשובים הפועלים בזמננו. הגותו משלבת בין הישן לחדש; בין הזדהות עמוקה עם המורשת הדתית מצד אחד, ועם מיטב ערכי העולם המערבי - ליברלי מצד אחר. מכלול יצירתו של הרטמן הוא מעין מסע מתמשך של הוגה הנאבק באומץ וביכולת אנליטית מרשימה עם המתח, שבו שרויים רבים מיהודי זמננו, בין עלמות ערכיים הנראים כמנוגדים. הוא מתפלמס עם תפיסת עולמם של ישעיהו ליבוביץ ושל מורו הרב סולובייצ`יק שהגותם עמדה בסימן ההכרה בניגוד שבין יהדות לערכים אנושיים הומניסטיים אוניברסליים. הרטמן מציע משנה תיאולוגית ופילוסופית החותרת להרמוניה בין העולמות. זאת, באמצעות פיתוח תיאולוגיה מקורית שבמרכזה הברית בין האל לבין האדם כשני שותפים לעיצוב עולם נורמטיבי מתוקן. ברית זו מקנה ערך לאדם בסופיותו ומכירה בחשיבות האוטונומיה האנושית. דוד הרטמן אינו רק הוגה, הוא מחנך ומייסד מכון שלום הרטמן בירושלים שנועד לטפח את המשך היצירה והדיאלוג היהודי הרב - דורי. ייחודו של הספר בהיותו דיאלוג עם יצירתו ועולמו הרוחני של דוד הרטמן. בהתאם לכך חולק הספר לשערים. השער הראשון: "המבט האישי: הגות ומעשה" מספר על אודות האיש, ומאפין את הפרוייקט העיוני היהודי והחינוכי שיצר. השער השני: "עיונים בהגותו" עוסק בניתוח מפורט של הפילוסופיה של דוד הרטמן. השער השלישי: "דיאלוג וביקורת" מציג עיונים ביקורתיים שונים במשנתו של הרטמן. והשער הרביעי כולל "עיונים לאור הגותו". כל מי ש"צרת היהדות" בדורנו נוגעת ללבו ימצא עניין בספר זה.
2001 עברית 60 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
מסיני לציון:חידושה של ברית
חיבור המציג את הרציפות שבמורשה ההיסטורית של היהדות. פרופ` הרטמן מאיר את תקופת חז"ל, כ"תרבות של מחלוקות" - שיש בה לגיטימציה לפלורליזם דתי. מדיוניו עולה הפן הכלל-אנושי, האוניברסלי, שבמסורת היהודית לדורותיה. יש כאן בד בבד עם דיון במקורותינו הקדומים, פרשנות של משנת הרמב"ם והתדינות עם התיאלוגיה של הרב יוסף סולובייצי`ק (ממוריו המובהקים של המחבר). הגותו וחיקרו של הרטמן קשורים בטבורם למצוקות המציאות המדינית-חברתית שלנו. יש בהם, בין השאר, התמודדות נוקבת עם הלאומנות הדתית-משיחית וביקורת הגזענות לאור ההלכה.
1992 עברית 65 ₪
 
 
 
דוד הרטמן
מנהיגות בעיתות מצוקה: על איגרות הרמב"ם
הרמב"ם, הידוע לנו בזכות ספריו בהלכה (היד החזקה) ובפילוסופיה (מורה נבוכים) ובפירוש המשניות, לא הוערך עד עתה כראוי בתפקידו כמדינאי וכמנהיג. רק מעט תשומת לב הוקדשה לכתבים החושפים את מעורבותו בחיי הקהילה וההזדהות אתה, את התעמקותו בפסיכולוגיה של הנתונים במצוקה ואת דרכו בהכרעות שקבעו את גורלן של קהילות שלמות ושל דורות בעתיד. ספרו זה של ד"ר דוד הרטמן מתאר לנו כיצד הנהיג הרמב"ם את העם היהודי בדור של משבר. איגרותיו של הרמב"ם מציגות את תגובותיו על שלוש בעיות ביהדות, שהיו חמורות בזמנו, אבל נוגעות גם לזמננו: האינקוויזיציה ורדיפות הדת (איגרת השמד), טענות הנצרות והאסלאם (איגרת תימן), וטענות הפילוסופיה הרציונלית כלפי האמונה (מאמר תחיית המתים).
1989 עברית 55 ₪