חיפוש מתקדם  


    הוצאה לאור  
      שימו לב, כל רכישת הספרים מההוצאה לאור: באיסוף עצמי בלבד. יש להיות בקשר עם [email protected] לגבי הזמנות.
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
 
 
 
אריאל פיקאר
הלכה בעולם חדש: שיח רבני בחברה מודרנית
ההלכה היא רכיב מרכזי במסורת היהודית שכן היא מעצבת את אורחות חיי היחיד והציבור. הדיונים ההלכתיים מבטאים את השקפותיהם של פוסקי ההלכה בתחומי חיים רבים, אולם אלה באים לידי ביטוי בשפה שמונחיה אינם נהירים לציבור הרחב. חוסר ההבנה של השיח ההלכתי מונע דיון ביקורתי בפסקי ההלכה, ותפקידו של המחקר הביקורתי של ספרות ההלכה הוא לחלץ מתוך הדיון ההלכתי את השקפת העולם הערכית המניעה אותו. `הלכה בעולם חדש` עוסק בסוגיות הלכתיות עקרוניות הצומחות מתוך האתגרים שמציב העולם המודרני בפני המסורת היהודית. השינויים שחלו בתפיסת המעמד האישי והקשר הזוגי, עלייתה של האידאולוגיה הלאומית והשפעתה על סוגיות מרכזיות כמו גיור, שמיטה והיחס ללא-יהודים, ולבסוף ההתמודדות עם משמעות השבת בעידן הטכנולוגי, כולן שאלות הנדונות בספר. טענתו העיקרית היא שמחקר ביקורתי של הפסיקה ההלכתית חושף את העמדות הערכיות העומדות בתשתיתה, ומזמין גם את מי שאינו מומחה בהלכה לנקוט עמדה בשאלות הקיומיות של החיים היהודיים בעת הזו.
2012 עברית 60 ₪