חיפוש מתקדם  
      
    דברים אחדים   זרקור על  
מדינת היהודים 
סקרנות 
שיח 
מילים אחרות 
עמדה 
זרקור על 
ממדף הספרים 
לוח אירועים 
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
 
 
ר` נחמן מברסלב: ייאוש, בדידות ואמונה
10.09.2017
ר` נחמן מברסלב ראה את האמונה כדרך התמודדות עם הייאוש והבדידות הקיומיים, שהעסיקו אותו רבות. אך כפי שמראה אהרן שטרן, לא מדובר בניסיון להסביר את הייאוש, או "למלא" את הריק שהוא מחולל באדם. על האמונה לקבל את הריק הקיומי כעובדה מוגמרת, ולנסות לבנות מעליו את הגשר קרא עוד>
 
 
ר`בנימין והתביעה להשבת הפליטים
28.05.2017
הסופר והמסאי ר` בנימין בקש לראות את היישוב היהודי בארץ ישראל כחלק מהמרחב הגיאוגרפי הערבי הרחב.

כפי שמראה אבי-רם צורף, על בסיס זה, ומתוך ביקורת מוסרית נוקבת, פעל ר` בנימין ליצירת מסגרת פוליטית דו לאומית בארץ ישראל, ומאוחר יותר – תבע את השבת הפליטים הפלסטיניים לבתיהם
קרא עוד>
 
 
על מנחם ברינקר
17.01.2017
פעילותו של פרופ` מנחם ברינקר, שהלך לעולמו לפני מספר חודשים, התפרסה על פני שלושה מישורים שונים: הספרות העברית חדשה, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית והחילוניות הישראלית.

ד"ר פיני איפרגן מתאר את הקשר בין שלושת הצירים הללו ומשרטט קווים לדמותו האינטלקטואלית והאישית של ברינקר
קרא עוד>
 
 
"מרן" רבי יוסף קארו
18.09.2016
לצד יצירתו ההלכתית של ר` יוסף קארו, שהקנתה לו את שמו ומעמדו במסורת היהודית, היה קארו מיסטיקאי חריף ומשיחי.

ד"ר מור אלטשולר סבורה כי את דמותו המורכבת ניתן להבין באמצעות הרקמה הייחודית לו המשלבת הלכה, קבלה ומשיחיות, לצד הקשרים היסטוריים וחברתיים
קרא עוד>
 
 
הרב דוד כהן "הנזיר"
08.06.2016
דמותו הייחודית והצבעונית של הרב דוד כהן, "הרב הנזיר", היתה מורכבת מדי עבור התלמידים והרבנים שבסביבם פעל.

פרופ` דב שוורץ סבור שזוהי הסיבה לפער בין תפיסתו העצמית, לפיה נועד להגותו תפקיד מכריע בהיסטוריה היהודית, לבין השפעתו המועטה בפועל על הזירה הציבורית ועל העשייה הציונית-דתית
קרא עוד>
 
 
לודוויג ויטגנשטיין
07.03.2016
לודוויג ויטגנשטיין, גדול הפילוסופים במאה העשרים, טען כי לא ניתן להבין ביטוי לשוני מסוים אלא לאור שימושו בפועל.

פרופ` יצחק בנבג`י מציג את אחת הפרשנויות לטענה זו, ומראה כיצד היא עשויה להאיר את משמעותם של המונחים "חופש" ו"אחריות"

קרא עוד>
 
 
הרב חיים הירשנזון
16.12.2015
הרב חיים הירשנזון, מראשוני ההוגים של הציונות הדתית, התמודד בכתביו עם מגוון שאלות שעלו מן המפגש בין החיים היהודיים לבין המודרנה.

פרופ` אבי שגיא עומד על הגותו הייחודית של הרב הירשנזון, הבאה לידי ביטוי בהענקת קדימות למוסר האנושי על-פני התורה, בראייה הרמונית של חיי המאמין ובתפיסה אוהדת וריאליסטית של המפעל הציוני
קרא עוד>
 
 
הרב יוסף משאש
14.06.2015
פסיקותיו ההלכתיות של הרב יוסף משאש, מגדולי רבני צפון אפריקה בדורות האחרונים, משקפות את מפגשו עם התרבות המודרנית על ביטוייה השונים.

פרופ` צבי זוהר עומד על היחס הסובלני, המכיל והיצירתי של הרב משאש כלפי גילויים שונים של המודרניות, גם במקומות בהן היא קוראת תיגר על ההלכה
קרא עוד>
 
 
פרנץ רוזנצווייג
16.03.2015
יחסו המורכב של הפילוסוף היהודי-גרמני פרנץ רוזנצווייג ליהדות הוליד הגות מעמיקה המבקשת להבין את ייחודיותה של היהדות ואת תרומתה לעולם.

ד"ר ליאון וינר דאו מתאר את "נגיעת הנצח" אותה מעניקה היהדות לעולם לפי רוזנצווייג – הן בעצם קיומו של העם היהודי והן באורח חייו
קרא עוד>
 
 
עמנואל קאנט
24.12.2014
ההבחנה שיצר עמנואל קאנט בין "עולם התופעות" ל"עולם כשלעצמו" כוננה במובנים רבים את התודעה האנושית המודרנית.

ד"ר פיני איפרגן ממחיש את מעמדה הכפול של התודעה האנושית לאור הפילוסופיה של קאנט: מצד אחד הכרתו של האדם היא המעצבת את המציאות, ומצד שני גבולותיה של התודעה ברורים וקשיחים מאי-פעם
קרא עוד>
 
 
הרב זלמן שחטר-שלומי
21.09.2014
ר` זלמן שחטר-שלומי, מייסדה ומנהיגה של תנועת ההתחדשות היהודית בארה"ב, פעל מתוך מחויבות לאלהים חיים, תודעה דתית עמוקה, אומץ רב ואהבה גדולה.

ד"ר מלילה הלנר אשד משרטטת קווים לדמותו של ר` זלמן, שבאמצעות חידוש פני הדת וייסוד ריטואלים רוחניים חדשים בקש לשמור על הליבה הפועמת של היהדות חיה ורלוונטית לדורנו
קרא עוד>
 
 
בני לוי
15.06.2014
במסע מרתק ורב תהפוכות הפך בני לוי ממנהיג תא מחתרתי רדיקלי במרד הסטודנטים בצרפת ותלמיד קרוב של ז`אן פול סארטר, לתלמיד חכם הלומד גמרא בכולל ליטאי ירושלמי.

בשיחה עמו מסרטט ד"ר אלי שיינפלד את תחנות חייו של לוי ומצביע על ההגות הפילוסופית הייחודית שנולדה מתוך מסע זה
קרא עוד>
 
 
מאיר אריאל
20.03.2014
מאיר אריאל, שבתחילת דרכו המקצועית זוהה עם הקיבוץ החילוני והבוהמה הישראלית, עבר מסע אישי מורכב וארוך של התקרבות ליהדות.

יוסי קליין הלוי מאפיין את מסעו של מאיר אריאל כהתכתבות מתמשכת עם העולם היהודי, תוך כדי יצירת מסורות אישיות ומדרשים יצירתיים
קרא עוד>
 
 
מירצ`ה אליאדה - בין מחקר למאגיה
10.12.2013
לדמותו של מירצ`ה אליאדה, חוקר הדתות המפורסם והמשפיע, ישנו צד אחר, פחות מוכר.

פרופ` משה אידל
מראה כיצד תפיסותיו המאגיות של אליאדה אודות המציאות והדת השפיעו על מחקריו ומאיר את הקשר בין תפיסות אלו לבין פעילותו הפוליטית ב`משמר הברזל`, התנועה הלאומנית האנטישמית ברומניה ערב מלחמת העולם השנייה
קרא עוד>
 
 
ר` מרדכי יוסף מאיז`ביצה
03.10.2013
ר` מרדכי יוסף מאיז`ביצה, מחבר הספר "מי השילוח", היה מההוגים המסקרנים והנועזים של תנועת החסידות.

הרצל הפטר מציג את החידוש המרכזי במשנתו, לפיו התגלות האל בעולם מתרחשת בנפשו של האדם – ברגשותיו, תשוקותיו ותהיותיו; גם כאשר הדבר עומד במתח עם הדת הממוסדת
קרא עוד>
 
 
הלל צייטלין מבקש האלוהים
10.06.2013
חייו של הלל צייטלין התאפיינו בטלטלות רוחניות; הוא גדל בבית חסידי, בבגרותו עבר תקופה של כפירה והתפקרות, ואחריה חזר שוב אל הדת. עם זאת, ד"ר שרגא בר-און סבור כי בכל תחנות חייו ליווה את צייטלין אותו מצב אמונה בסיסי – חיפוש ותעייה מתמדת אחר האלוהים וצמאון רוחני שאינו יכול להתמלא קרא עוד>
 
 
התלמוד הירושלמי
10.03.2013
השוואה בין התלמוד הירושלמי לבין אחיו הבבלי מלמדת על דמיון בסיסי ועמוק בין השניים, הגובר על ההבדלים שביניהם.

פרופ` שלמה נאה טוען כי נסיבות טכניות והיסטוריות הן שאחראיות לדחיקתו של הירושלמי לקרן זווית, ובראשן העובדה כי לא זכה לעריכה מקיפה. מנגד, בזכות כך שמר הירושלמי על רעננות וחדות שלא ניתן למצוא כמוה בתלמוד הבבלי
קרא עוד>
 
 
מרדכי קפלן: הוגה ההתחדשות היהודית
19.12.2012
מרדכי קפלן, מייסד `התנועה ליהדות מתחדשת`, התמודד עם האתגרים שהציב העידן הדמוקרטי לתרבות היהודית באמצעות חידושה של היהדות והתאמתה למציאות המודרנית, אך זאת ללא ויתור על המימד הדתי שבה. נדב ברמן-שיפמן טוען שלמרות שדמותו של קפלן אינה מוכרת בישראל, פריחת בתי-המדרש והחזרה לארון הספרים היהודי מתרחשת בארץ לא מעט בזכות הגותו ופועלו קרא עוד>
 
 
גרשם שלום: בין ציונות למשיחיות
03.09.2012
גרשם שלום גרס כל חייו כי התנועה הציונית חפה מכל אלמנט משיחי. פרופ` משה אידל סבור כי עמדה זו, המתעלמת מההיבטים המשיחיים המובהקים הקיימים בתנועה הציונית, קשורה לאופן הדוגמטי בו הבין שלום את המשיחיות במחקריו האקדמיים. כך מתברר כי דעותיו של שלום כחוקר ועמדותיו בספירה הציבורית עומדות בקשרי גומלין של השפעה הדדית קרא עוד>
 
 
אנדרה נהר
05.06.2012
אנדרה נהר, מההוגים המשפיעים ביותר על יהדות צרפת, חיבר בדמותו ניגודים שונים: חוקר אקדמאי והוגה יצירתי, נטוע במסורת היהודית והומניסט מושבע, בעל חזון משיחי אך גם פרגמטי ומציאותי.

ד"ר רניירו פונטנה רואה בכך את ייחודיותו של נהר, ואולי גם את הסיבה שבגללה אין הוא מוכר מספיק לקורא הישראלי
קרא עוד>
 
 
חיפוש אחר הקיום האנושי החמקמק
05.03.2012
למרות ששמו אינו מוכר לקהל הישראלי, ולדימיר ינקלביץ` היה אחד מאנשי הרוח הבולטים בעולם המחשבה הצרפתי-יהודי של המאה שעברה. ינון ויגודה כותב על הגותו של הפילוסוף שבימי מלחמת העולם השנייה הצטרף לשורות הרזיסטנס, ולאחר המלחמה קרא להמנע מכינון יחסים מחודשים עם גרמניה. קרא עוד>
 
 
יחזקאל קויפמן: גלות, גאולה ואמונת המקרא
12.12.2011
יחזקאל קויפמן, חוקר המקרא הידוע, היה ציוני שחש הזדהות עמוקה עם העם היהודי וגורלו, ואת מחקרו הראשון הקדיש לשאלה כיצד שרד עם ישראל את שנות גלותו מבלי להעלם. פרופ` ישראל קנוהל מתאר כיצד עיסוקו של קויפמן בשאלה זו הביא אותו לחקור את אמונת ישראל בתקופת המקרא קרא עוד>
 
 
דוד גנז – בין מיתוס לרציונליזם
01.09.2011
בדמותו של הרב דוד גנז שלובים יחד שני הקטבים שאפיינו את הרנסאנס המדעי האירופי במאה ה-16: מסורת דתית מיתית יחד עם חקירה מדעית רציונליסטית.

אבינועם יובל נאה כותב על תלמידם של הרמ"א ושל המהר"ל מפראג שעבד במצפה הכוכבים של טיכו בראהה וכתב ספרים על מתמטיקה וגיאוגרפיה

קרא עוד>
 
 
יטי וולרנר - "העלמה חובקת שפת עבר"
30.06.2011
למרות שבמאה ה-19 היתה העברית שפתם של גברים מלומדים בלבד, נשתמרו בידינו כתביהן של נשים יוצאות דופן אשר בחרו לכתוב ולפרסם בשפה העברית. ד"ר דנה קרן יער מציגה את מכתביה של אחת מאותן הנשים, יטי וולרנר, בהם היא מתארת את מערכת היחסים הסוערת והאינטימית שלה עם השפה העברית קרא עוד>
 
 
אברהם שלונסקי
13.12.2010
אברהם שלונסקי, משורר, עורך, מתרגם, מחזאי ופובליציסט, זכה עוד בחייו להכרה כאחד מענקיה של התרבות העברית המתחדשת. דווקא בשל כך, כותב רני יגר, נידון שלונסקי לגורל האופייני לאישים שהפכו לסמל (ע"ע "חוזה המדינה" או "המשורר הלאומי"), המאפיל על מורכבות יצירתם קרא עוד>
 
 
אברהם סוצקבר: גדול משוררי היידיש בישראל
10.11.2010
רק ישראלים מעטים מכירים את שמו של אברהם סוצקבר, שחי בקרבם מעלייתו ארצה ב-1947 ועד למותו השנה. סוצקבר, שחולץ מיערות וילנה הכבושה במסוק סובייטי לאחר שבנו ואימו נרצחו, הביא עימו לארץ את שרידי אוצרות התרבות היהודית בליטא, השתקע בתל אביב והמשיך ליצור ולכתוב ביידיש עד סוף ימיו. השפה שהפכה אותו לאחד מגדולי משוררי ישראל, כותבת מרים טרין, היא גם שהפרידה בינו לבין בני ארצו קרא עוד>
 
 
האנס יונס: טכנולוגיה, קבלה ושואה
12.09.2010
מעטים מדי בארץ זוכרים כיום את האנס יונס, מהפילוסופים החשובים והמרתקים שהעמיד העם היהודי, תלמיד של מרטין היידגר שנמלט לארץ ישראל עם עליית הנאצים לשלטון, לחם בבריגדה ובמלחמת העצמאות והפך לאחד ההוגים המשפיעים על צמיחתה של התנועה הירוקה. פרופ’ רון מרגולין סוקר את חייו של יונס, ששילב בכתביו הרהורים על טכנולוגיה וביולוגיה, השואה וקבלת הצמצום של האר"י, אולם לא זכה שיימצא לו מקום באוניברסיטה בישראל קרא עוד>
 
 
גאולה אישית
07.07.2010
המקובל אברהם אבולעפיה יצא לארץ ישראל בגיל 18 בעקבות פלישת המונגולים, סיכן את חייו כשניסה לפגוש את האפיפיור, הכריז על עצמו כנביא וכמשיח וסופו שהוחרם ונודה. סקירתו של פרופ’ משה אידל מבהירה מדוע אפילו בין המשיחים מטעם עצמם, היה אבולעפיה בן המאה ה-13 דמות ייחודית; הגותו התרכזה בגאולה אינדיבידואלית ולא לאומית, והטכניקות שלו שילבו מרכיבים שכליים ופיזיים, שחלקם מזכירים תורות מזרחיות קרא עוד>
 
 
הרעדה הפלאית שבנפש
29.06.2010
שנים רבות לפני המשבר בתנועה הקיבוצית, כתב דוד מלץ על תוגתו ובדידותו של האדם בחברה שהטיפה לשיתוף ולקולקטיביזציה. ”מעמדו המרכזי של מלץ, ממייסדי קיבוץ עין חרוד, לא רק שלא גבר על ההומניזם שבו, אלא אף הפך אותו לקשוב יותר לקולו של היחיד“, מסביר פרופ’ אבי שגיא. כיום יותר מתמיד, יצירתו של מלץ, שמציבה סימני שאלה ושוברת דיכוטומיות, חיונית לשיח הישראלי-יהודי קרא עוד>
 
 
המנהיג הנשכח מצפת: ר’ שמואל הלר
25.05.2010
כשגדולי הרבנים האשכנזים במאה ה-19 התנגדו להילולת הרשב”י במירון, ראה בה ר’ שמואל הלר המשכה של מסורת ארץ ישראלית אותנטית. הלר, מראשי האסכולה האולטרה אורתודוקסית הארץ הישראלית הנשכחת, האמין שאפשר לצאת לעבוד בשדה ועדיין לקיים חיים יהודיים אדוקים. רבקה אמבון משרטטת קווים לדמותו של מנהיג שהתיר לשאת אשה שנייה על פני אשה המסרבת לחיות בארץ הקודש קרא עוד>
 
 
יהודה אריה מודינה, הרב המצחק
25.03.2010
בהמשך למאמרו על הטלת גורלות שפורסם בגיליון 5 של ’דברים אחדים‘, משרטט שרגא בר - און את הפן המשחקי בדמותו של הרב יהודה אריה מודינה, מרבני ונציה במאה ה -17 ומן המקוריים שבפוסקים ובהוגים היהודים בעת החדשה. ’הרב המצחק‘, שהיה בעצמו מהמר כפייתי, השתמש בכתביו בהתמכרותו שלו כדי לקרוא תיגר על שמרנותה וצדקנותה של המערכת הרבנית קרא עוד>
 
 
שיעורי השבת השבועיים של עמנואל לוינס
16.02.2010
הגותו של עמנואל לוינס זכתה בשנים האחרונות להתעניינות רבה בישראל ותרגומים של כתביו היו לרבי מכר בארץ. פחות מוכרת כאן פעילותו החינוכית בקרב יהודי צרפת. אלי שיינפלד מספר על אחד ממפעליו הייחודיים והמקוריים של הפילוסוף והמחנך שהיה ממבשרי ההגות היהודית המתחדשת: ’שיעורי רש”י’ קצרים שהעביר לוינס מדי שבת בבוקר בתיכון היהודי אותו ניהל בפאריס, שיעורים שהתנהלו לאורך קרוב לשלושה עשורים והותירו רושם עז על דורות רבים של תלמידים קרא עוד>
 
 
המיסטיקה ביצירתו של ש"י עגנון
02.02.2010
אי אפשר להבין רבות מיצירותיו של עגנון, כותב ד"ר צחי וייס, מבלי לקרוא את הרבדים המיסטיים המהווים חלק כה משמעותי מהן. ההתעלמות מהשפעתה של המורשת המיתית שנחל הסופר בילדותו ומהתעניינותו בספרות הקבלית ובספרות המיסטית היהודית שקדמה לה, פוגמת ביכולת לנתח כהלכה את כתביו. עדותו של גרשם שלום, שסיפר כיצד החמיץ את שיאו של הסיפור `אגדת הסופר`, מדגימה זאת היטב קרא עוד>
 
 
הוויכוחים המעשיים של הציונות הרוחנית
23.10.2009
אחד העם היה רחוק מלזלזל בצרכי השעה, כותב אור שרף, אבל ביקש לעורר מודעות לסכנה הטמונה בשקיעה בהן תוך הזנחת העתיד. הפולמוס שהסעיר את אנשי הציונות הרוחנית, על מעשה ופנטזיה, על מחיר החזון ועל מי שמשלמו, ובעיקר על טובת הכלל וטובת הפרט, תקף היום ממש כפי שהיה בעבר קרא עוד>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עורך: עמרי שאשא     צור קשר