חיפוש מתקדם  
      
    דברים אחדים   סקרנות  
מפי חוקרינו 
בלוג המכון: על דעת הקהל  
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
 
 
"צמיחה אישית מתוך השורשים": בני רבנים כממשיכי דרך
10.09.2017
יחסיהם של בני ובנות רבנים כלפי אבותיהם עומדים במרכז מחקרה של ד"ר שולמית קיציס.

מהראיונות שערכה עמם עולה כי בעוד שבני ובנות הרבנים מבקשים להמשיך את הדרך של הוריהם, לא פעם הם עושים זאת תוך כדי תהליכי שינוי, פרשנות והתאמה


קרא עוד>
 
 
על האמונה
28.05.2017
חוויית האדם המאמין כרוכה בפרדוכס: מצד אחד, הסובייקט האנושי הינו תמיד ראשוני לגבי עצמו וכל מה שמחוצה לו הוא משני לקיומו. מצד אחר, העמידה לפני האל מעניקה קדימות וראשוניות לאל.

בספר חדש מתאר פרופ` אבי שגיא כיצד בוחר המאמין, באקט של חירות, לפנות מקום לאל בעולמו
קרא עוד>
 
 
אלוהים, האדם והמרחב הפוליטי אצל חז"ל
17.01.2017
אחד מן האתגרים איתם התמודדו חז"ל במעבר מעולם מקראי ונבואי לעולם נעדר התגלות, היה עיצוב תפיסה חדשה על אודות מעורבות האל בעולם ובמרחב הפוליטי.

ד"ר דוד מ` פויכטונגר מציע שלושה מודלים חז"ליים שונים המתארים את נוכחות האל ומידת השפעתו על האדם בכלל ועל הקיבוץ המדיני בפרט
קרא עוד>
 
 
הצופן המספרי של שירת דבורה
18.09.2016
ניתוח ספרותי של שירת דבורה מצביע על כך ששלושה מפסוקיה מהווים שכבה מאוחרת שנתוספה לשירה רק בתקופת המלכים.

פרופ` ישראל קנוהל מראה כיצד גריעת הפסוקים הללו חושפת את המבנה המספרי המרהיב של השירה, אשר "מקודד" בתוכו ייצוגים מספריים סמליים של שם האל המפורש


קרא עוד>
 
 
קבורה משנית וליקוט עצמות בימינו
08.06.2016
נוהג הקבורה המתואר בספרות חז"ל, לפיו לאחר הקבורה הראשונית לוקטו עצמות המתים והונחו אלו לצד אלו, משקף יחס בריא ונינוח יותר למוות ולתהליך הפרידה מן המת.

ד"ר יאיר פורסטנברג סבור כי חזרה לאופן קבורה זה עשויה לפתור את מצוקת הקרקעות החריפה אליה נקלעה מדינת ישראל בשל קבורת השדה הנוהגת כיום
קרא עוד>
 
 
לאהוב את אלהים
07.03.2016
בספרות חז"ל התפרשה מצוות אהבת האל כנאמנות וציות לאל, המתבטאים בקיום המצוות. מנגד, בעקבות המהפכה התיאולוגית שעברה היהדות בימי הביניים, זוהתה אהבת האל בקרב הפילוסופים היהודיים עם דבקות במרחב האלוהי והתאחדות עמו.

ד"ר אדם אפטרמן טוען כי בין שתי אפשרויות אלו סלל לעצמו הרמב"ם דרך שלישית ומורכבת, המפרשת את אהבת האל כרגש אינטימי של המאמין כלפי אלוהיו


קרא עוד>
 
 
לקסיקון חדש למונחי המדרש
16.12.2015
דרכי הפרשנות של מדרש ההלכה זרים לקוראים בני זמננו, בעיקר בשל הנחות היסוד של המדרש לגבי הטקסט המקראי. אך כפי שמראה פרופ` ישי רוזן צבי, בחינה של מינוחים החוזרים שוב ושוב בספרות המדרש חושפת מבנים פנימיים קבועים וכך מספקת תמונה מגובשת ושלמה יותר של אופי הפרשנות המדרשי
קרא עוד>
 
 
המשפחה החדשה בהלכה
14.06.2015
כמו בנושאים הלכתיים אחרים, גם הכתיבה ההלכתית בשאלות הנוגעות לפרקטיקות רפואיות כגון הזרעה מלאכותית, פונדקאות והפרייה חוץ-גופית, מכילה טיעונים הלכתיים-פורמליסטיים לצד שיקולים ערכיים ומהותיים.

ד"ר אבישלום וסטרייך מראה כי באופן מפתיע, דווקא הפורמליזם ההלכתי מאפשר התפתחות ופתיחות הלכתית, בעוד ששיקוליים מהותיים משמשים בעיקר את הפוסקים השמרניים. גורם נוסף המשפיע על השיח ההלכתי הוא הלחץ שמפעיל ציבור שומרי ההלכה "מלמטה" על הפוסקים
קרא עוד>
 
 
על יחסיהן המתחדשים של הנצרות והיהדות
16.03.2015
בעוד שלדיאלוג הבין-דתי בין הנצרות ליהדות מוענקת תשומת לב ציבורית רבה, השיח הפנימי המתנהל בתוך כל אחת מן הקהילות הדתיות ביחס לדת האחרת טרם זכה לעיון משמעותי.

כרמה בן יוחנן מציגה את תפיסותיהם הדדיות של נוצרים ויהודים כפי שהן באות לידי ביטוי בטקסטים תיאולוגיים והלכתיים של אנשי דת קתולים ורבנים אורתודוקסיים
קרא עוד>
 
 
חבלת האונס בהלכה היהודית
24.12.2014
עיון בפרשנותם של חז"ל והרמב"ם לדינים המקראיים על אודות פיתוי נערה ואונס נערה, מעלים כי לדידם מעשה האונס לא נחשב עבירה, ומשום כך – לא ניתן לחייב את האנס לשלם בגינו פיצויים.

ד"ר רונית עיר שי עומדת על הפער בין האופן בו אנו תופסים את המיניות ואת הפגיעה בה לבין התפיסה המשתקפת בספרות ההלכתית
קרא עוד>
 
 
האל המניח תפילין
21.09.2014
תמונה מדרשית מרהיבה מתארת כיצד בהתגלות בנקרת הצור זכה משה לראות את התפילין שמניח האל.

ד"ר אדם אפטרמן מתחקה אחר פירושו מחדש של מדרש זה בכתבי מיסטיקאים ומקובלים, ומראה כיצד תפיליו של האל נתפסו כעטרה אותה יוצרים עם ישראל בתפילותיהם, וכיצד מצוות התפילין הפכה ליישות מטאפיזית השוכנת בתוככי העולם האלוהי עצמו

קרא עוד>
 
 
צדק במלחמה א-סימטרית
15.06.2014
העיקרון האוסר באופן גורף פגיעה באזרחים במהלך עימות צבאי מעורר שאלות אתיות כאשר הוא מיושם במלחמות א-סימטריות, בהן קיימים פערי כוחות גדולים בין הצדדים.

פרופ` יצחק בנבג`י מנתח את תוקפו המוסרי של עיקרון זה, מצביע על הבעייתיות שבקבלתו ומציע קוד מוסרי מיוחד למלחמות א-סימטריות

קרא עוד>
 
 
אמהות המשיח במיתוס היהודי
20.03.2014
הנשים בשושלת בית דוד, ממנה יצא המשיח, הן גיבורות חתרניות ונועזות, אשר נעות משולי החברה אל מרכזה באמצעות תחבולות, פתיינות ופריצת גבולות מיניים.

בעזרת תיאוריות מגדריות ופסיכואנליטיות מתחקה ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל אחר מיתוס אם המשיח כפי שהוא מתגלגל מן המקרא לחז"ל ומשם לספר הזוהר
קרא עוד>
 
 
הבניות מגדריות במדרש איכה רבה
10.12.2013
מדרש איכה רבה משתמש שוב ושוב בקטגוריות של גבריות ונשיות, המסמנות סדר חברתי והיררכיה, כדי לספר את סיפור חורבן הבית.

חנה פנחסי מראה כי באופן פרדוקסלי, דווקא הנוכחות העשירה של גבריות ונשיות בדרשות, בסיפורים ובמשלים שבאיכה רבה מאפשרת את ריכוך גבולות המגדר והרחבתם

קרא עוד>
 
 
שותפות, עימות ודיאלוג: על תפיסת הדתיות הייחודית של חז"ל
03.10.2013
תפיסת הדתיות העולה מספרות חז"ל הינה יחודית וחריגה, ואין לה אח ורע בקאנונים דתיים אחרים.

פרופ` מנחם פיש עומד על שלושת העקרונות הבולטים של דתיות זו: קריאה לעימות עם מקורות הסמכות של הדת, כפירה בכליל השלמות של האל ודיאלוג מתמיד של המאמין עם תפיסות יריבות

קרא עוד>
 
 
על החגים בחברה הישראלית
10.06.2013
למרות שנוטים להתעלם ממנו, אחד השדות בהם מתנהל שיח זהות עמוק ואינטנסיבי בחברה הישראלית הוא שדה התרבות הפופולרית, ובייחוד האופן בו מעוצבים החגים היהודיים בחברה הישראלית.

לדעתו של ד"ר חזקי שוהם, התחקות אחר ציון החגים בישראל מחדדת את העובדה כי התרבות הישראלית הינה תרבות מסורתית העומדת בקשרים של השפעה הדדית עם תרבויות יהודיות אחרות
קרא עוד>
 
 
התחדשויות יהודיות בישראל
10.03.2013
מבט רחב על תופעת ההתחדשות היהודית בישראל מעלה כי קיימים סוגים שונים ומגוונים של "התחדשויות יהודיות" בקרב כלל המגזרים הישראליים. עם זאת, רוב הקבוצות התפתחו באותן שנים והן אף קשורות אלו לאלו באופנים שונים ומורכבים.

ד"ר נעמה אזולאי מנתחת את ההיסטוריה של ההתחדשות היהודית בישראל ומציעה לראות אותה כתהליך התכנסותם של זרמים שונים לנהר אחד עשיר ומגוון
קרא עוד>
 
 
"והמשכילים יבינו": קריאה חדשה בספר הכוזרי
19.12.2012
ר` יהודה הלוי, מחבר ספר הכוזרי, נחשב כבעל השקפה חריגה בנושא סגולת ישראל, וכמי שמאמין כי עליונותו של העם היהודי היא תכונה העוברת באופן תורשתי מאב לבן.

ד"ר מיכה גודמן מציע קריאה שונה ומפתיעה של ספר הכוזרי, המתבססת על אופיו הדיאלוגי של הספר ועל הסוד הצפון בו, הנוגע ליחס שבין ר` יהודה הלוי לבין גיבור סיפורו, ה"חבר"

קרא עוד>
 
 
"אידיאולוגיה של פריון" בפסיקה המודרנית
05.06.2012
במאה השנים האחרונות השתלטה על השיח ההלכתי אידיאולוגיה הרואה בערך הפריון וההולדה ערך מרכזי ודוחה מפניו ערכים רבים אחרים. ד"ר רונית עיר שי מראה כיצד "אידיאולוגית הפריון" משפיעה על פסקי ההלכה בנושאים כמו תכנון המשפחה, ביצוע הפלות, הפרייה מלאכותית ופונדקאות, ועומדת על ההשלכות החמורות של אידיאולוגיה זו על נשים דתיות קרא עוד>
 
 
דמותו של יצחק וקנאתו של האל
05.03.2012
עיון בפרשיות המקראיות העוסקות בהולדת יצחק מלמדות כי השם שניתן לו על-ידי אלהים מבטא לעג וזלזול, ולמעשה הינו שם גנאי.

פרופ` יאיר לורברבוים סבור כי הסיבה שבגללה הוענק ליצחק שם זה קשורה ליחסיו המורכבים של האל עם אברהם: אהבתו העזה אל אברהם גרמה לאל לקנא בכל מי שעשוי להסיט את אהבת אברהם ממנו, בראש ובראשונה - בנו יחידו יצחק.קרא עוד>
 
 
כיצד מיוצרת ההלכה?
12.12.2011
כיצד פועל מנגנון פסיקת ההלכה? מה הם שיקולי הדעת המפעיל פוסק הלכה בבואו להשיב על שאלה הלכתית המוצגת לו?
פרופ` עדיאל שרמר מבקש להציע גישה לחקר ההלכה המתמקדת בשאלות אלה, שנידונו מעט מאד בעולם המחקרקרא עוד>
 
 
הסכמי קדם-נישואין קדומים
01.09.2011
השימוש בהסכמי קדם-נישואין שמטרתם להגן על זכויותיה המשפטיות של האישה נתפס בדרך כלל כחידוש מודרני. אך למעשה, הסכמים כאלו היו נפוצים מאוד בקרב קהילות יהודיות לאורך הדורות, והם זכו ליחס חיובי מצד הפוסקים. ד"ר אילת סג"ל מתארת את הרקע שהוביל ליצירתם של הסכמים אלו, ואת השפעתם על המציאות המשפחתית והמשפטית של נשים יהודיות


קרא עוד>
 
 
צדק בעידן פוסט-מטריאליסטי
30.06.2011
תורות של צדק חלוקתי עוסקות בדרך-כלל באופן החלוקה הנכון של משאבים חומריים. אך על פי מדדים שונים אנו נמצאים בפתחו של עידן פוסט-מטריאליסטי, המתאפיין בעלייתם של ערכים כמו כבוד עצמי, קהילתיות ושמירה על הסביבה על חשבון הדאגה לרמת החיים החומריים. איזו תפיסת צדק נדרשת בעידן כזה בכל הנוגע לחלוקת המשאבים והרווחה?

ד"ר דני אטאס מנסה לענות על שאלה זו באמצעות פרשנות מחודשת לתיאוריית הצדק של הפילוסוף האמריקאי ג`ון רולס

קרא עוד>
 
 
יהדות והעידן החדש
13.12.2010
שתי קהילות קטנות שקמו בישראל בתחילת העשור ניסו ליצור מסגרת יהודית חדשה ברוח הניו-אייג`. בין השאר, הן שיבצו מדיטציה בתפילות ושילבו חוויות גופניות בטקסים הדתיים. מחקרה של רחל ורצברגר מלמד כיצד סימלו הקהילות הללו את הפיכתה של היהדות למשאב תרבותי פלסטי וגמיש, המשמש ישראלים רבים לפרויקטים פרטיים של גיבוש זהות אישית וקולקטיבית קרא עוד>
 
 
שיח מיניות חדש
10.11.2010
אתרי שאלות ותשובות ברשת הפכו למרחב פומבי ראשון מסוגו בו נדרשים רבני הציבור הציוני-דתי לשאלות בנושא היחס לגוף ולמיניות. מחקרם של פרופ’ אבי שגיא ויקיר אנגלנדר מגלה כי לרוב בוחרים הרבנים בתשובותיהם דווקא בגישה מהותנית ומסתגרת, המזכירה יותר ויותר את העולם החרדי קרא עוד>
 
 
הקריאה הגדולה
12.09.2010
בניגוד לטענה המקובלת, לפיה לא ניתן לזהות כוונה מובהקת מאחורי עריכתן של מסכתות המשנה, מבקש ד"ר יאיר אלדן להתייחס אליהן כאל סיפורים שלמים, שביקשו לעסוק בדילמות הגדולות של תקופתן. בין השאר, "הקריאה הגדולה" שהוא מציע מלמדת אותנו שמסכת סוטה נסובה בכלל על משיחיות, ומאחורי מסכת תענית עומדת ההתמודדות עם שתיקת האל קרא עוד>
 
 
הסודות של מורה הנבוכים
07.07.2010
בהקדמה לספר החשוב ביותר בפילוסופיה היהודית, משביע הרמב"ם את הקורא להימנע מלחלוק את סתריו של הספר עם אנשים אחרים. בכך קיווה הרמב"ם שלתורתו לא יהיו מתווכים. אולם מאז שחיבור זה ראה אור, מפירים תלמידיו ומפרשיו את הוראתו ללא הרף. ד"ר מיכה גודמן, המשלים בימים אלו את הספר הראשון בעברית העוסק כולו במורה נבוכים, מסביר מדוע בחר גם הוא לנסות ולחשוף את סודותיו קרא עוד>
 
 
מלחמת הדת הראשונה
29.06.2010
בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור, הרואה בפלורליזם דתי תופעה מודרנית, מעלה פרופ’ ישראל קנוהל טענה שונה ומרתקת, לפיה דווקא בעם ישראל הקדום רווחה תפיסה פלורליסטית, שנעלמה רק בתקופתו של משה. ”היישום הראשון של מפנה זה התגלה בעת המלחמה אודות פולחן עגל הזהב“, אומר קנוהל. ”זו הייתה למעשה המלחמה הדתית הראשונה בתולדות המין האנושי“ קרא עוד>
 
 
מינים, מינות ומשבר הזהות היהודי הגדול
25.05.2010
הכיבוש הרומי וכשלון מרד בר כוכבא, נתפסו בקרב היהודים כייאוש כה גדול מן האל, עד שיכול היה הדבר להביא לנטישת היהדות ואף לפרישה מן הציבור. דרכם של החכמים להתמודד עם התופעה, הייתה באמצעות שיח "המינות". במחקר החדש, חוזר פרופ’ עדיאל שרמר אל המקורות בהם מוזכרים המונחים "מינות" ו"מינים", ומפריך את הסברה הרווחת, לפיה הם באו לתאר את הנצרות ואת הכפירה ביהדות קרא עוד>
 
 
השוויון המוסרי של החיילים
25.03.2010
על רקע המלחמות המתחוללות בעיראק ובאפגניסטן מתנהל היום בארצות הברית ובקהילה הבינלאומית ויכוח נוקב על תיאוריית המלחמה הצודקת שפיתח הפילוסוף האמריקני מיכאל וולצר. השלכותיו של דיון זה אינן נוגעות רק לדרכי הפעולה של צבא ארה"ב או כוחות נאט"ו; הן נוגעות גם לפעולות הצבאיות הננקטות בסכסוך הישראלי - ערבי. מחקר שכותב כעת ד"ר יצחק בנבג’י מציע פרשנות מקורית לתיאוריה הקלאסית של וולצר קרא עוד>
 
 
יצר הרע: פרק באנתרופולוגיה תלמודית
16.02.2010
חז”ל, כך נהוג לחשוב, ראו ביצר ביטוי לתשוקה המינית האנושית. מחקרו החדש של ד”ר ישי רוזן-צבי מערער על קביעה זו ומעלה כי מחוץ לתלמוד הבבלי אין ליצר כל הקשר מיני: בספרות המדרש הארץ-ישראלית מתואר יצר-הרע (או סתם: יצר) כיישות רעה ומתוחכמת שעניינה הבלעדי הוא הכשלת האדם. רוזן-צבי מפריך בכך את הגישה המחקרית הרווחת לפיה היווה הדיון החז”לי ביצר חלק מהשיח ההלניסטי על שליטה עצמית וכיבוש תאוות. מחקרו מצביע דווקא על העיסוק היהודי הקדום בדמונולוגיה כמקור תפיסת חז”ל את היצר, וחושף בכך את הפיתרון הייחודי שמצאו לשאלת מקור החטא ולהתלבטות האם עשיית הרע נתונה לבחירתו החופשית של האדם קרא עוד>
 
 
לשחזר את האתמול המתלבט של השירה העברית
02.02.2010
מחקר חדש של פרופ’ אבידב ליפסקר חושף כי בניגוד למוסכמה הרווחת הרואה באורי צבי גרינברג משורר אקספרסיוניסטי מובהק, התאפיינו יצירותיו ביכולת ההגבה המגוונת והמשתנה שלהן להווה התרבותי בו התחברה כל אחת מהן. ספרו של ליפסקר על מחקר זה, ’שיר אדום שיר כחול: שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר שילר‘, שייצא לאור השנה בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, מסיר את סורגי סימני הקריאה מאחוריהם כלואה יצירתו של גרינברג בתודעתנו, מאיר את גיוונה הפואטי והאידיאולוגי ואת איכותה הייחודית כתגובתו הססמוגרפית של אינטלקטואל מודרניסט רגיש לקולות המיוחדים של זמנו, ומציב בלם מפני קריאת שירתו של אצ”ג כפלקט פוליטי ופואטי חד-ממדי קרא עוד>
 
 
עזה כמוות אהבה
23.10.2009
מאמר שפרסמה ד”ר נחמה ורבין בוחן את הקנאות שבמוות על קידוש השם ומגדיר את הקנאי כמי שמתקשה להכיר בנפרדותו ממושא אהבתו. על הקשר שבין אהבה, אמונה וקנאות קרא עוד>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עורך: עמרי שאשא     צור קשר