חיפוש מתקדם  


מרכזים ותכניות  
     
מרכז דוד הרטמן למנהיגות אינטלקטואלית
מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית
  מכון שלום הרטמן צפון אמריקה   המרכז לזהות ישראלית יהודית  
מרכז דוד הרטמן למנהיגות אינטלקטואלית, מטפח את מנהיגי ההגות הישראלית של המחר.
מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית נותן מענה לשאלות הקיומיות הניצבות בפני העולם היהודי.
 
מכון שלום הרטמן - צפון אמריקה מעשיר את חזונם ומחזק את מחויבותם של מנהיגים וסוכני שינוי הנוטלים חלק בעיצוב עתיד החיים היהודיים בקהילות צפון אמריקה - הקובעים את סדר היום החינוכי והתרבותי.
 
המרכז לזהות ישראלית יהודית מפתח ומיישם יוזמות חינוכיות חדשניות שמטרתן חיזוק הזהות היהודית-ישראלית של מנהיגי ההווה והעתיד של מדינת ישראל ודרכם לקהל הרחב.
 
בית המדרש לרבנות ישראלית
מוסמכי מחזור ב תשעט
בית המדרש לרבנות ישראלית
חזון בית המדרש לרבנות ישראלית
מוסמכי מחזור א תשע"ו
בתי המדרש
תכנית משכילות
עמיתי מרכז דוד הרטמן
המרכז לעמיתי מחקר
עמיתי מחקר
קבוצת המחקר לאתיקה צבאית
כנסים שנתיים
הכנס התיאולוגי הבינלאומי
הכנס הפילוסופי הבינלאומי
כנס הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית
תיקון ליל שבועות
מחלקת הוצאה לאור
iEngage Project
 
מכון שלום הרטמן צפון אמריקה
 
תכנית בארי לזהות יהודית-ישראלית
מן הבארות
חברותא - תכנית קדם צבאית
מחלקת הטקסים
מחלקת הטקסים
התכנסות ליום השואה
תכנית "לב אהרון" לקצונה הבכירה של צה"ל
מדרשיית הרטמן לבנות
בית ספר הרטמן לבנים ע"ש צוריאל סמית