/ בית ספר הרטמן לבנים

תוכנית תלמוד

רכז: איתמר נחמני

מאז נוסד תיכון הרטמן לבנים מתקיים בו דגש משמעותי ללימודי התלמוד כמקור לדיון והעמקה בנושאים אקטואליים ביחס לחברה הישראלית  ולעולמו של הצעיר הישראלי-דתי. בשנים האחרונות התגבשה בתיכון תוכניות יחודית  בתורה שבעל-פה הבנויה על שלש יחידות המובנות באופן מותאם לסוגיות המתאימות לתרומתן לדיון זה. התוכנית הוכרה כזכאית לבגרות על-ידי משרד החינוך.

היחידה הראשונה נלמדת בכיתות י׳ ועוסקת בנושא של ״צדק וצדקה״ על בסיס סוגיות ממסכת כתובות ובבא-בתרא, דרכן אנו מנסים לענות על שאלות ביחס לסיוע לעניים, שמירת כבוד מקבל הצדקה, התמודדות עם מקרי רמאות ודיון בשאלת החזון החברתי-כלכלי של התורה. הלימוד נעשה בהתאמה לעבודה המעשית במסגרת המעורבות החברתית בבית הספר.

היחידה השנייה נלמדת בכיתות י״א מתמקדת ב״תיקון עולם״ על בסיס סוגיות ממסכת גיטין  אשר מדגימות גישה אקטיביסטית של חז"ל מול קשיים שההלכה אינה מצליחה לסייע בהם. במסגרת זו דנים בנושאים כגון: מסורבות גט ("הפקעת קידושין"), מצוקת עניים ("פרוזבול"), מתחים חברתיים ("מפני דרכי שלום") ואף באפשרות של יחס שוויוני כלפי לא-יהודים.

היחידה השלישית נלמדת בכיתות י״ב ועוסקת ב-"משטר, דמוקרטיה, וכבוד האדם", על בסיס סוגיות ממסכת סנהדרין הדנות בסדרי שלטון ומיגבלות על השליט, מה דינה של פקודה הסותרת את מוסר התורה, וכיצד פעלו חז״ל כדי למנוע אפשרות בפועל של עונש מוות והגבלת הזכות להרוג כהגנה עצמית.

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics