/ מן הבארות | من الآبار

תוכנית "מן הבארות" – מטרות

"מן הבארות" מבקשת להוביל שינוי בשיח החינוכי על ידי יצירת תהליכי עומק למאבק בגזענות, בזרות ובשנאה. התוכנית פועלת להכרה בין תרבותית משמעותית, שתתרום לחיים משותפים של שלום ושוויון בין יהודים וערבים בחברה הישראלית.

בנוסף, התוכנית פועלת לקדם שיח חינוכי ערכי בלימודי התרבויות והמסורות החיות בשכנות בחברה הישראלית, תוך רצון להנכיח שיח הומניסטי המבוסס על מקורות מארון הספרים של כל מסורת ותרבות – זאת במטרה לאפשר למחנכים ולתלמידיהם – יהודים וערבים – חיבור משמעותי לתרבות שלהם ופיוס ודיאלוג עם קבוצות תרבותיות אחרות.

איך עושים את זה?

שלב ראשון – הכשרה: אנשי ונשות חינוך, ומובילי קהילות, מצטרפים לתוכנית דו-שנתית ללימוד משותף. התוכנית מוכרת כהשתלמות, בהתאם למתווה משרד החינוך.

מטרות ההכשרה:

  • היכרות ולימוד תכנים בנושאים ערכיים מארונות הספרים של התרבויות והמסורות היהודית, המוסלמית, הנוצרית והעדה הדרוזית.
  • יצירת תשתית להובלת תהליכי עומק מתמשכים באמצעות שיח פדגוגי חינוכי, לצד ביסוס ההיכרות והאמון לקידום כבוד הדדי, שותפות וסובלנות בחברה.
  • עידוד אנשי ונשות חינוך להעמיק ולעסוק בתרבותם ובזהותם הייחודית, תוך לימוד והיכרות עם המסורות והתרבויות של שכניהם.

נושאי הלימוד והסדנאות מארונות הספרים: ערך האדם וכבודו, תרבות של מחלוקת, דת ומוסר, דרכי שלום, פיוס וסליחה, תרבות ורב תרבותיות, מגדר, זרמים תרבותיים ורעיוניים במסורת, מועדי לוח השנה במסורות התרבותיות והערכים הנובעים מהם, יחס התרבות "שלי" למסורות התרבותיות האחרות, הנחלה והורשה של מסורת תרבותית, חינוך לאור השיח הערכי הנובע מארונות הספרים, חינוך לזהות פרטיקולארית במציאות רב תרבותית, הומניזם

מרכזי פעילות: חיפה, צפון ומרכז.

שלב שני – רשת הבוגרים: לאחר סיום ההכשרה, הבוגרים מצטרפים לרשת פעילה המסייעת להם לקדם שיח בין יהודים וערבים, במטרה להוביל שינוי עומק בחברה הישראלית: מאבק בגזענות וקידום כבוד הדדי ופיוס, באמצעות העמקת הזהות האישית התרבותית והדתית.

מסלולי הלימוד והמפגשים של רשת הבוגרים נערכים באמצעות השתלמויות משותפות לחדרי מורים, הוראת חומרי הלימוד ומפגשי תלמידים.

מטרות הרשת:

  • ביסוס קבוצת המשך של בוגרי התוכנית, שישמשו כסוכני שינוי ליישום עקרונות הפעילות של "מן הבארות" בבתי הספר ובקהילות שלהם.
  • העשרה והעמקת הלימוד הרעיוני, השיח החינוכי, ההומניסטי והערכי – המתבססים על ארונות הספרים והמסורות השונות של התרבויות השכנות בחברה הישראלית.
  • שימור וחיזוק הקשרים האישיים שנוצרו בין משתתפי התוכנית: יהודים וערבים, אנשי החינוך ומובילי הקהילות וסיוע ביצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה.
  • חיבור הבוגרים לזהותם ולארונות הספרים של תרבותם ומסורתם הם, מתוך היכרות וכבוד למסורות האחרות.

מרכזי פעילות: חיפה, צפון ומרכז.

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics