/ בית ספר הרטמן לבנים

תוכנית אזרחות

במסגרת התוכנית הייחודית ללימודי אזרחות בתיכון הרטמן לבנים, אימץ התיכון שיטת הוראה חדשנית ודינאמית אשר מחברת בין הסביבה הגיאוגרפית של ירושלים למקצוע האזרחות. זאת, מתוך הבנה כי התלמידים נמצאים במרכז ההתרחשות השלטונית, הפוליטית, המשפטית והחברתית בישראל.

לפיכך, חומרי הגלם של תוכנית הלימודים נשענים באופן קבוע על ההתרחשויות האקטואליות ומערכת ההוראה צמודה אליהן באופן מובהק.  במהלך שנות הלימודים במקצוע האזרחות התלמידים רוכשים את בסיס השפה האזרחית, לומדים מושגים מתוך עקרונות הדמוקרטיה, עוסקים בזכויות אדם,  בהבנת תפקידן של הרשויות השונות במדינה ובהיבטים שונים של משמעותה של מדינה יהודית בהתייחס לריבוי המיעוטים החיים בתוכה.

בנוסף, התלמידים מתנסים בהבנה וניתוח ביקורתי של הדיווחים האקטואליים בתקשורת, לצד זה הם לומדים לקרוא פסקי-דין, בג״צים וחוקים ואף מבקרים פיזית במוסדות הכנסת ובבית המשפט העליון.

קרדיט תמונה: עמוס אלנבוגן

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics