שירה מקראית-תהילים א,ח,כג,נא,קד,קל,קכל,קכב,קכח


מבוא

🎬 שיעור מצולם: האם ספר תהלים מספר סיפור, יעל ציגלר, אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

📖 מאמר: יהודה שורץ, מאשרי האיש לכל הנשמה, אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.


תהלים א'

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

🎤 שיעור מוקלט: יונתן גרוסמן, אתר התנ"ך מכללת הרצוג.

🎤 שיעור מוקלט: יונתן יעקבס, אתר התנ"ך מכללת הרצוג.

❕   תשובה למורה: אמתי טפרברג,  במדור "עצה דעת", באתר מיזם התנ"ך של מכון הרטמן.


תהלים ח'

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

📖 מאמר: רות פז, אתר פי תהילתך.

🎬 שיעור מצולם: רחל בורובסקי, אתר פייסבוק.


תהלים כ"ג

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

🎓 מאמר דידקטי: רוני מגידוב, אתר מקראנט.


תהלים נ"א

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

🎓 מאמר דידקטי: יהודה כהן וורד מולאי, אתר מקראנט.

📖 מאמר: יהודה איזנברג: מהות החרטה, אתר דעת.

🎵 שיר: ביצוע של המזמור, אתר יוטיוב.

🎬 שיעור מצולם: הפרק יובל שרלו –, אתר יוטיוב.


תהלים ק"ד

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

📖 מאמר: אלחנן סמט, אתר ישיבת הר עציון, חלק א, חלק ב', חלק ג'.


תהלים ק"ל

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

📖 מאמר: אלחנן סמט, אתר ישיבת הר עציון.


תהלים קכ"א

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

📖 מאמר: אלחנן סמט, אתר ישיבת עציון, חלק א', חלק ב'.


תהלים קכ"ב

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

📖 מאמר: אלחנן סמט, אתר ישיבת הר עציון, חלק א', חלק ב'.


תהלים קכ"ח

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

🎓 מאמר דידקטי: רוני מגידוב, אתר מקראנט.

📖 מאמר: אלחנן סמט, אתר ישיבת הר עציון, חלק א', חלק ב'.

 


יש לך שאלה/הבהרה לגבי אחד מהמקורות? אפשר לפנות אלינו✉  [email protected]