שיבת ציון-עזרא א-ג

עזרא וחגי

עזרא א'

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך מכללת הרצוג

🎓 מאמר דידקטי: מורן גאם הכהן, אתר מקראנט.

🎬 הרצאה מצולמת: פרופ' ליפשיץ, יהודה תחת שלטון פרס, חלק א',                אתר יוטיוב.

🎬 הרצאה מצולמת: פרופ' ליפשיץ, יהודה תחת שלטון פרס, חלק ב',                אתר יוטיוב.

📖 מאמר: חיים תדמור, הרקע להצהרת כורש, אתר מקראנט.

🎥 סרטון: גיל קופטש, אתר מקראנט.

🎥 סרטון: "קוד 100" – כורש, אתר יוטיוב.

⭐ הרצאת TED: ניל מקרוגר, גליל כורש, אתר יוטיוב.

🕵 כתבה עיתונאית: טלי פרקש, "אל יהודו" – עדויות על יישוב יהודי                בבבל, אתר וויינט.

🕵 כתבה עיתונאית: עימות בין איראן למוזיאון הבריטי על רקע גליל                כורש, אתר הארץ.

🌐 הצהרת כורש מתוך אתר ויקיפדיה.

 


עזרא ג'

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך מכללת הרצוג

 


 

יש לך שאלה/הבהרה לגבי אחד מהמקורות? אפשר לפנות אלינו [email protected]