שיבת ציון-נחמיה ה, ח


נחמיה ה

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך מכללת הרצוג

🎬 שיעור מצולם:  מוטי פרנקו, בעיות חברתיות וכלכליות עימהן מתמודד        נחמיה, אתר ישיבת הגולן.

🎬 שיעור מצולם: אלקנה שרלו, חומות או צדק חברתי, באתר יוטיוב.


נחמיה ח

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך מכללת הרצוג

🎬 שיעור מצולם: אלקנה שרלו, אתר יוטיוב.

 


יש לך שאלה/הבהרה לגבי אחד מהמקורות? אפשר לפנות אלינו  [email protected]