פרס לעבודת חקר מצטיינת בהיסטוריה במכון ואן ליר ובית הנשיא

עמית נתן ויעל פלץ, זכו בפרס לעבודות חקר המצטיינות בהיסטוריה במכון ואן ליר ובית הנשיא בשנת תשע"ו.

העבודה עסקה בהשוואה בין הסרט סאלח שבתי לסרט מפריח היונים.
הבנות הציגו ולמדו על התפתחות החברה הישראלית ביחס למזרחים ועל השינוי הגדול שחל בחברה בעזרת שני סרטים. הסרט סאלח שבתי מעלה את האפליה כלפי המזרחים כפי שהייתה פעם, בצורה הטובה ביותר. לעומת זאת, הסרט מפריח היונים מציג את היחס למזרחים כיום.

יישר כוח!

השארת תגובה