פותחים את שנת הלימודים תשפ״א
פירוט ימי הלמידה והחלוקה לקפסולות בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה

שלום לכולם/ן,
אנו ממשיכים לצעוד בנתיב המשמח לקראת פתיחת שנת הלימודים. לאחר התאמת מערכת השעות למתווה הלמידה שהגדרנו אנו מעדכנים אתכם כעת בנוגע לימי הלימוד בבית הספר ולימי הלימוד המקוון בכל שכבה:
בשכבת ז: למידה בבית הספר בימים א, ג, ד, ו-ה. לימוד מקוון ביום ב.
בשכבת ח: למידה בבית הספר בימים א, ב, ג, ו-ה. לימוד מקוון ביום ד.
בשכבת ט: למידה בבית הספר בימים א, ג, ד ו-ה לימוד מקוון ביום ב.
בשכבת י: למידה בבית הספר בימים א, ב, ג, ו-ה לימוד מקוון ביום ד.
בשכבת יא:
בכיתה יא 1 לימוד בבית הספר בימים א, ב, ג, ו-ה. ביום ד יתחילו התלמידים בלימוד מקוון בבית, ובשעה 15:00 יגיעו התלמידים לבית הספר לשיעורי אנגלית ומגמות.
בכיתה יא 2 לימוד בבית הספר בימים א, ב, ד, ו-ה, לימוד מקוון ביום ג.
בשכבת יב: לימוד בבית הספר בימים א, ב, ו-ד. ביום ג יתחילו התלמידים את היום בלימוד מקוון בבית ויגיעו בשעה 13 ללימוד אנגלית ומגמת מחשבים. ביום ה' ילמדו התלמידים לימוד מקוון בבית ויגיעו לתגבור מתמטיקה בשעה 14:30 לקבוצה של רעיה.

לכל כיתה מוקצה חדר לימוד ראשי וחלל נוסף שמשרת את הכיתה לצורך הלימוד בפיצול. מחנכי הכיתות יחלקו את הכיתה לשתי קבוצות קבועות וזו תהיה החלוקה לגבי כל מצב שבו הכיתה נדרשת להתפצל. במקצועות לימוד שבהם גם בימי שגרה מתקיימת חלוקה לקבוצות, התלמידים ילמדו על פי הקבוצה שאליה הם שייכים במקצוע זה.
מערכת מסודרת תחולק ותוסבר לתלמידים בתחילת השנה.
אנו מאחלים לכולם סיום מוצלח לקיץ והיערכות נעימה לקראת שנת הלימודים הקרובה.
שאול, חנן ואמתי.