מצפון ועד דרום: המדרשייה מטיילת בארץ

תמונות מסיורים, טיולים שנתיים ושיעורי של"ח של תלמידות המדרשייה

השארת תגובה