תמכו בנו
מינוי מלך בישראל: שמואל א, ח, ט' יא, טו-יט, דברים י"ז
שמואל ושאול

שמואל א' ח'

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

  • הלנה ממן, מאמר דידקטי, אתר מקראנט.
  • מאמר, אברהם גרוסמן, הפלשתים והבקשה למלך, אתר דעת.
  • מאמר, פרופ' י' אליצור, השתקפות תפישות היסטוריוגרפיות מקראיות בסיפור שאול, אתר דעת.
  • מאמר, הרב סולטנוביץ, הדרישה למלך ומלכות שאול, אתר ישיבה.

 

חוק המלך- דברים י"ז

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שמואל א' ט'

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שמואל א' י"א

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שאול – מהמלכה להדחה (שמ"א ט"ו, ט"ז)

מבוא

 

שמואל א' ט"ו

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שמואל א' ט"ז

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

דוד ושאול (שמ"א י"ז, י"ח, י"ט, כ"ה, כ"ח)

 

שמואל א' י"ז

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שמואל א' י"ח

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

שמואל א' י"ט

אתר 929

אתר מכללת הרצוג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמואל א' כ"ה

§       אתר 929

§       אתר מכללת הרצוג

מות שאול (שמ"א כ"ח, ל"א)

 

שמואל א' כ"ח

§       אתר 929

§       אתר מכללת הרצוג

 

מות שאול – שמואל א' ל"א

§       אתר 929

§       אתר מכללת הרצוג