/ בית ספר הרטמן לבנים

מגמת מדעי המחשב

רכזת: קרול קלפהולץ
Photo by:  Alexander Sinn
Photo by: Alexander Sinn

Photo by: Alexander Sinn
Photo by: Alexander Sinn

תוכנית הלימודים במדעי המחשב היא ייחודית בשל התמקדותה בעקרונות תכנות העומדים במבחן הזמן, זאת, לעומת מושגים תלויי טכנולוגיה העשויים להתיישן במהירות. במגמה נלמדים מושגי יסוד בתחום מדעי המחשב לצד עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות.  בנוסף אנו עוסקים גם ביסודות התכנות בסביבת האינטרנט.

בכיתות י״א נלמדים היסודות  של החשיבה האלגוריתמית, לצדמושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות ויכולת להעביר בעיה מילולית נתונה, לתוכנית מחשב. בנוסף נלמד לתכנת  בשפת  Java, ולכתוב פסדו-קוד, טבלת מעקב, סוגי נתונים,  מערכים חד-ממדיים, דו ממדיים. על בסיס יכולות התכנות הללו, התלמידים לומדים להקים אתר אינטרנט.

בכיתות י״ב נלמד לפתח  חשיבה מופשטת והגדרת כלים מורכבים. בנוסף, נתמקד בהרחבה בעקרונות התכנות ״מונחה עצמים״ המהווה את הליבה העכשווית לשפות תכנות החדשות.

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics