/ מדרשיית הרטמן לבנות

מגמת מדעי המדינה

Image by Oleg Gamulinskiy from Pixabay
Image by Oleg Gamulinskiy from Pixabay

מטרות המגמה :

כיתה י'סוגיות שונות בחברה וכלכלה, עם דגש על מדינת ישראל, שסעים בחברה, טכנולוגיה ופוליטיקה. המורים המלמדים: דרורי יהושע וביני מאיר. 

כיתה י"א-י"ב –
מושגי יסוד במדעי המדינה: מדינה, אדם, סמכות, עוצמה, לגיטימציה, חוק, צדק, זכויות; התפיסה הדמוקרטית: חשיבה מדינית; דגמים של תפיסה דמוקרטית; המשטרים הטוטליטריים: חשיבה מדינית; דגמים של משטרים טוטליטריים: קומוניזם, פשיזם (נאציזם), פונדמנטליזם; המשטר במדינת ישראל: צבא וחברה, דת ומדינה, תקשורת ופוליטיקה, ארגונים ציבוריים (המגזר השלישי) וכיו"ב.

מושגי יסוד בכלכלה: מחסור, בחירה וויתור, עקומת גבול אפשרויות היצור (עקומת התמורה, גורמי ייצור), תעסוקה ואבטלה, הון אנושי וצמיחה כלכלית, שוק- ביקוש והיצע- התנהגות הצרכן/היצרן, שוק של מוצר יחיד, שוק העבודה, כשלי שוק והתערבות הממשלה, אי-שוויון ועוני, מושגי יסוד במאקרו- כלכלה, תקציב המדינה ומיסוי, גלובליזציה.

מורים מלמדים: דודי פויכטוונגר (מ. המדינה) ושראל קדוש (כלכלה).

עוד בנושא מגמות המדרשייה לבנות

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics