מגמת מדעי המדינה

מטרות המגמה :

כיתה י'סוגיות שונות בחברה וכלכלה, עם דגש על מדינת ישראל, שסעים בחברה, טכנולוגיה ופוליטיקה. המורים המלמדים: דרורי יהושע וביני מאיר. 

כיתה י"א-י"ב –
מושגי יסוד במדעי המדינה: מדינה, אדם, סמכות, עוצמה, לגיטימציה, חוק, צדק, זכויות; התפיסה הדמוקרטית: חשיבה מדינית; דגמים של תפיסה דמוקרטית; המשטרים הטוטליטריים: חשיבה מדינית; דגמים של משטרים טוטליטריים: קומוניזם, פשיזם (נאציזם), פונדמנטליזם; המשטר במדינת ישראל: צבא וחברה, דת ומדינה, תקשורת ופוליטיקה, ארגונים ציבוריים (המגזר השלישי) וכיו"ב.

מושגי יסוד בכלכלה: מחסור, בחירה וויתור, עקומת גבול אפשרויות היצור (עקומת התמורה, גורמי ייצור), תעסוקה ואבטלה, הון אנושי וצמיחה כלכלית, שוק- ביקוש והיצע- התנהגות הצרכן/היצרן, שוק של מוצר יחיד, שוק העבודה, כשלי שוק והתערבות הממשלה, אי-שוויון ועוני, מושגי יסוד במאקרו- כלכלה, תקציב המדינה ומיסוי, גלובליזציה.

מורים מלמדים: דודי פויכטוונגר (מ. המדינה) ושראל קדוש (כלכלה).

השארת תגובה