תמכו בנו
לזכר ההרוגים באתרי הבנייה -קול דמי אחיך זועקים

מחיר דירה זול יותר ממחיר חיי אדם.

עשרות בתי ספר בישראל יקדישו בשבוע הבא שעת לימודים לזכר ההרוגים בתאונות באתרי בנייה. הצטרפו ליוזמה והורידו את דף המקורות שחיברו עמיתי בית המדרש לרבנות ישראלי של מכון הרטמן ומדרשת אורנים.

מנהל תיכון הרטמן לבנים, שאול דוד, שנענה ליוזמה: "אי אפשר לשתוק לנוכח הטרגדיות הקשות שאנו שומעים עליהם בתחום הבטיחות בעבודה. קול דמי אחינו צועקים אלינו מן האדמה, וכיהודים עלינו לדעת: האחריות על חיי-אדם היא גם שלנו – האזרחים, המנהלים, המורים והתלמידים לדרוש מהמדינה להחמיר בתקנות, בתנאי העבודה ובפיקוח כדי למנוע הישנות מקרים דומים".

מצ"ב דף מקורות