יונה א, ב, ג


מבוא לספר יונה

🎬 הרצאה מצולמת: יונתן גרוסמן, אתר יוטיוב.

🎬 הרצאה מצולמת: אוריאל סימון, אתר יוטיוב.

 


יונה א

🌐 אתר 929.

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

📝 יחידת הוראה: לאה הורביץ, אסנת קליימן, שרית שקד, רוני מגידוב,            יונה א, אתר משרד החינוך.

 


יונה ב'

🌐 אתר 929.

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

🎬 הרצאה מצולמת: יונתן גרוסמן, אתר יוטיוב.


יונה ג'

🌐 אתר 929.

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

🎬 הרצאה מצולמת: יונתן גרוסמן, אתר יוטיוב.

 


יונה ד'

🌐 אתר 929.

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

📝 יחידת הוראה: רוני מגידוב, יונה ד, אתר משרד החינוך.

🎬 הרצאה מצולמת: יונתן גרוסמן, אתר יוטיוב.

 


יש לך שאלה/הבהרה לגבי אחד מהמקורות? אפשר לפנות אלינו [email protected]