"התפיסות שלנו לגבי המסורתיות מיושנות"

מהי בעצם המסורתיות הישראלית, ולמה היא מזוהה בעיקר עם המזרחיים? ד"ר חנה פנחסי בריאיון לקראת ערב עיון על עתיד המסורתיות במכון הרטמן