החוק המקראי-דברים טו

דברים ט"ו 1- 11

🌐 אתר 929

🌐 אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

📖 מאמר: שמחון מיכל ורוני מגידוב,  שנת שמיטה, אתר מקראנט.

📺 תכנית טלוויזיה: 70 פנים, על ההיבט הכלכלי של השמיטה (מדקה              11:27), באתר יוטיוב.

💻 מצגת: הצעה ליחידת הוראה", אתר משרד החינוך.

📺 כתבה טלוויזיונית:  רות קלדרון: שנת שמיטת חובות, אתר יוטיוב.

📖 מאמר דעה: שנת השמיטה, אתר וואללה.

🕵 כתבה: במעריב יוזמה בכנסת: "תספורת" גם לבעלי חובות פרטיים,               אתר nrg.

⭐ הצעה בכנסת: שנת שמיטה – גם לחובות, באתר משרד החינוך.

🎥 סרטון: שמיטה ממרוץ החיים, באתר פייס בוק.

☘ אופציות לשמיטה בימינו, באתר טבע עברי.

 


יש לך שאלה/הבהרה לגבי אחד מהמקורות? אפשר לפנות אלינו  [email protected]