חיפוש מתקדם  
    חוקרי המכון   סגל אקדמי  
אודות מכון הרטמן 
מייסד ומקים - דוד הרטמן 
צוות ניהול בכיר 
סגל אקדמי 
צוות ניהול - מנהלי תכניות 
קמפוס 
תנאי התקשורת עם ספק 
מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית
מכון שלום הרטמן
צפון אמריקה
המרכז לזהות
ישראלית יהודית
 
   
 

 
לחצו כאן כדי לקרוא אתהדו"ח השנתי של מכון שלום הרטמן לשנת 2013
 
 
לחצו כאן כדי לקרוא את העלון על הרטמן